OI AKΑΔΗΜΙΕΣ ΤΗΣ Π.Α.Ε. ΑΟ Η ΘΗΒΑ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 2007

OI AKΑΔΗΜΙΕΣ ΤΗΣ Π.Α.Ε. ΑΟ Η ΘΗΒΑ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 2007

Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ !!! Ο ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ !!! ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ !!! ( 24-8-17 )

Ημερομηνία εορτής: 24/08/2017Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
Τύπος εορτής: Σταθερή.
Εορτάζει στις 24 Αυγούστου εκάστου έτους.
Άγιοι που εορτάζουν: Αγιος Κοσμας Ο Αιτωλος (1714 - 1779)


Εὔκοσμος ὤφθης κόσμος, ὦ Κοσμᾶ μάκαρ,
Κόσμον λόγοις σοῖς αἵμασι τ᾽ αγλαΐσας.
Βιογραφία
Ο Άγιος Κοσμάς υπήρξε φωτοφόρος απόστολος του Ευαγγελίου, στα μαύρα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς. Η Εκκλησία του Χριστού, για να τιμήσει τον αγώνα και την προσφορά του, τον ονόμασε Ισαπόστολο.

Ο Άγιος Κοσμάς γεννήθηκε στο χωριό Ταξιάρχης της επαρχίας Αποκούρου που βρίσκεται κοντά στο χωριό Μεγάλο Δένδρο Ναυπακτίας, το 1714 μ.Χ., από γονείς ευσεβείς, που τον ανέθρεψαν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Είκοσι χρονών μετέβη στο Άγιο Όρος, για να σπουδάσει στο εκεί νεοσύστατο σχολείο του Βατοπεδίου. Ο Ο Άγιος Κοσμάς, ονομαζόταν αρχικά Κωνσταντίνος και μετά την αποφοίτηση του, πήγε στη Μονή Φιλόθεου, όπου έγινε μοναχός (1759 μ.Χ.) και κατόπιν Ιερομόναχος και έλαβε το όνομα Κοσμάς.

Ο Άγιος γνωρίζοντας ότι το Έθνος κινδύνευε, δεν ησύχαζε και φλεγόταν νύχτα-μέρα από τον πόθο να βγει και να διδάξει στους σκλαβωμένους Έλληνες τα Άγια Γράμματα. Όμως, θεωρούσε τον εαυτό του ταπεινό και αδύνατο να επωμισθεί τέτοιο φορτίο. Με θεία αποκάλυψη, πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου συνάντησε τον αδελφό του Χρύσανθο, που ήταν δάσκαλος. Αυτός του έκανε μερικά μαθήματα ρητορικής, που θα βοηθούσαν τον Κοσμά στο κήρυγμα. Έπειτα, αφού πήρε την άδεια του Πατριάρχη Σεραφείμ, όργωσε στην κυριολεξία την Ελλάδα, διδάσκοντας στους «ραγιάδες» το λόγο του Θεού.

Έτσι, ο Άγιος Κοσμάς, αρχικά κήρυξε στην Κωνσταντινούπολη και στην συνέχεια μετέβη στην Αιτωλοακαρνανία. Με νέα άδεια περιήλθε τα Δωδεκάνησα και το Άγιο Όρος. Ακολούθως περιόδευσε στην Θεσσαλονίκη, Βέροια, σε ολόκληρη την Μακεδονία, έφθασε στην Χειμάρα, επέστρεψε στην Νότιο Ήπειρο και από εκεί κατέληξε στη Λευκάδα και την Κεφαλληνία. Πήγε ακόμη στη Ζάκυνθο, Κέρκυρα και ξανά στην Βόρειο Ήπειρο.

Απ' οπού περνούσε, έκτιζε σχολεία, εκκλησίες, και πλήθος λαού συνέρεε και «ρουφούσε» το «νέκταρ» της αγίας διδασκαλίας του.

Τελικά, ο φθόνος των Εβραίων, σε συνεργασία με τους Τούρκους, είχε σαν αποτέλεσμα τον απαγχονισμό του Αγίου στο Κολικόντασι, στα χώματα της Βορείου Ηπείρου το 1779 μ.Χ. Το λείψανο του το έριξαν στα νερά του πόταμου Άψου. Παρά την πέτρα που του είχαν δέσει στον λαιμό, το λείψανο επέπλεε. Βρέθηκε από τον ιερέα Μάρκο κι ενταφιάσθηκε στη μονή της Θεοτόκου Αρδονίτσας Β. Ηπείρου, όπου και ανευρέθη.

Η κανονική πράξη της αναγνωρίσεως του ως αγίου έγινε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο στις 20 Απριλίου 1961 μ.Χ. Ακολουθία και βίο του έγραψαν ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο Σαπφείριος Χριστοδουλίδης, ο Θωμάς Πασχίδης και ο μοναχός Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης. Πολλοί νεώτεροι συγγραφείς ασχολήθηκαν με τον βίο και το έργο του μεγάλoυ αγίου. Πλήθος εικόνων, χαλκογραφιών, ζωγραφιών και σχεδίων φανερώνουν την τιμή και την ευγνωμοσύνη του Γένους για τον λαμπρό αστέρα του Αγίου Όρους.

Τα λόγια του ήταν προφητικά, γεμάτα θεία χάρη και απλότητα. Κάποτε είπε στους κατοίκους κάποιου χωριού: «Ήρθα στο χωριό σας και σας κήρυξα. Δίκαιο είναι λοιπόν να με πληρώσετε για τον κόπο μου. Με χρήματα μήπως; Τι να τα κάνω; Η πληρωμή η δική μου είναι να βάλετε τα λόγια του Θεού στην καρδιά σας, για να κερδίσετε την αιώνια ζωή».

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α’. Τὸν ταφον σου Σωτὴρ.
Τὸν μέγαν ἀθλητήν, ὀρθοδόξων τὸ κλέος, Χριστοῦ τὸν μιμητὴν καὶ διδάσκαλον θεῖον, Κοσμᾶν τὸν ἰσαπόστολον, Αἰτωλίας ἀγλάϊσμα, τὸν παιδεύσαντα τὸ δοῦλον Γένος ἐνθέως καὶ συντρέξαντα εἰς τὴν ἀνάστασιν τούτου ἐν ὕμνοις τιμήσωμεν.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ’. Μέγαν εὔρατο ὲν τοῖς κινδύνοις.
Κόσμον ηὔγασας Πνεύματι θείῳ, κόσμον ἤνεγκας τῇ ᾿Εκκλησίᾳ, κόσμημα θεῖον, πιστῶν τὸ προπύργιον, ταῖς διδαχαῖς σὺ τὸ Γένος ἐφώτισας καί τῆς δουλείας τὰ σκότη διέλυσας, Κοσμᾶ ῞Αγιε· τῶν ᾿Αποστόλων ὁμότροπε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε κοσμῆσαι τὰς ψυχὰς τῶν ἀνυμνούντων σε.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ’. Μέγαν εὔρατο ὲν τοῖς κινδύνοις.
Θεῖον κόσμημα ᾿Ορθοδοξίας καὶ ἀγλάϊσμα τῆς ᾿Εκκλησίας ἀνεδείχθης, Κοσμᾶ ἰσαπόστολε· διὰ πυρὸς διελθών τε καὶ ὕδατος, ἀναψυχὴν σὺ ἐκτήσω δι’ αἵματος. Εὐκοσμώτατε, διδάχων τοῦ Γένους κόσμημα, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε κοσμῆσαι ἀρεταῖς καὶ τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Τὴν εὔηχον σάλπιγγα Εὐαγγελίου Χριστοῦ, Προφήτην τὸν πύρινον καὶ μιμητὴν ᾿Ηλιοῦ, Κοσμᾶν τὸν ᾿Ισαπόστολον, πάντων τῶν ὀρθοδόξων ὁδηγὸν καὶ προστάτην, δήμων τῆς Αἰτωλίας καὶ τυράννου τὸ σέβας, ὕμνοις καὶ ἐγκωμίοις ἀθρόως τιμήσωμεν.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα)
Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Θείας πίστεως, διδασκαλία, κατεκόσμησας, τὴν Ἐκκλησία, ζηλωτὴς τῶν Ἀποστόλων γενόμενος καὶ κατασπείρας τὰ θεία διδάγματα, μαρτυρικῶς τὸν ἀγῶνα ἐτέλεσας. Κοσμᾶ ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμιν τὸ μέγα ἔλεος.

Κοντάκιον
Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Ὡς φωστὴρ νεόφωτος τὴν Ἐκκλησίαν, καταυγάζεις ἅπασαν, Εὐαγγελίου διδαχαῖς, Κοσμᾶ Χριστοῦ Ἰσαπόστολε· διὸ ἀξίως γεραίρει τὴν μνήμην σου.

Μεγαλυνάριον
Χαίροις Ἀποστόλων ὁ μιμητής, Κοσμᾶ Θεοφόρε, εὐσεβείας ὑφηγητά, τοῦ Εὐαγγελίου ὁ θεηγόρος κῆρυξ, καὶ τῶν πιστῶν ἁπάντων, θεῖον ἀγλάϊσμα.

Ἕτερον Μεγαλυνάριον
Κόσμον φέρων θεῖον τῶν ἀρετῶν καὶ τοῦ μαρτυρίου τὸ διάδημα τὸ σεπτόν, κόσμησον εὐχαῖς σου ἀεὶ τὴν ᾿Εκκλησίαν καὶ σὺν παντὶ τῷ κόσμῳ, Κοσμᾶ μέγιστε.
Οπτικοακουστικό Υλικό
media
Ακούστε το απολυτίκιο!
media
Ακούστε το απολυτίκιο!
media
Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤ 1
media
Ο Εθναπόστολος Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Μέρος 1ο
media
Ο Εθναπόστολος Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Μέρος 2ο
Διάφορα Αρχεία
Ακολουθία Αγίου Κοσμά του ΑιτωλούἍγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός - Προφητεῖες
Αγιογραφίες / Φωτογραφίες
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός - Γεώργιος Μαμάτσιος (www.mamatsios.gr)
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός - Γεώργιος Μαμάτσιος (www.mamatsios.gr)
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
Εικόνα με στιγμιότητα από την ζωή του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού - Μέγα Δένδρο Αιτωλοακαρνανίας
Εικόνα με στιγμιότητα από την ζωή του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού - Μέγα Δένδρο Αιτωλοακαρνανίας
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
Ο Άγιος Κοσμάς κηρύττων
Ο Άγιος Κοσμάς κηρύττων
Ο Άγιος Κοσμάς κηρύττων - Τοιχογραφία στο μοναστήρι Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Δρυόβουνου Κοζάνης
Ο Άγιος Κοσμάς κηρύττων - Τοιχογραφία στο μοναστήρι Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Δρυόβουνου Κοζάνης
Ο Άγιος Κοσμάς κηρύττων
Ο Άγιος Κοσμάς κηρύττων
Το μαρτύριο του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού
Το μαρτύριο του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού
Η Κοίμησις του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού
Η Κοίμησις του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού
Η υπογραφή του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού
Η υπογραφή του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
Η πέτρα στον Γέρμα, στην οποία πάτησε και κήρυξε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
Η πέτρα στον Γέρμα, στην οποία πάτησε και κήρυξε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
Πέτρα στην οποία πάτησε και κήρυξε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
Πέτρα στην οποία πάτησε και κήρυξε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
Ο τάφος του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού στην Ιερά Μονή Εισοδίων της Θεοτόκου, Κολικόντασι Βορείου Ηπείρου
Ο τάφος του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού στην Ιερά Μονή Εισοδίων της Θεοτόκου, Κολικόντασι Βορείου Ηπείρου
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
Προτομή του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού στο Μέγα Δένδρο Αιτωλοακαρνανίας
Προτομή του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού στο Μέγα Δένδρο Αιτωλοακαρνανίας
Τα θεμέλια από την οικία του Αγίου Κοσμά στο Μέγα Δένδρο του Αιτωλού
Τα θεμέλια από την οικία του Αγίου Κοσμά στο Μέγα Δένδρο του Αιτωλού
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός

Δευτέρα, 21 Αυγούστου 2017

ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΕΤΥΧΕ !!!

Στην Γερμανία απέτυχε η κάρτα του Πολίτη εδώ γιατί να πετύχει;

Η Δυνατή και επίσης καταχρεωμένη Γερμανία (με μεγαλύτερο δημόσιο χρέος από ότι η Ελλάδα) πριν από κάποια χρόνια είχε βγάλει την κάρτα του πολίτη. 
Αν πρέπει να παραδεχτούμε κάτι σε αυτή τη χώρα είναι η οργάνωση που αν μη τι άλλο δεν θέλει και πολλά εκτός από έλλειψη προσωπικότητας και παιδείας από το λαό.
Το θέμα όμως είναι ότι ακόμα και εκεί διάφοροι hackers κατάφεραν και έσπασαν τη βάση των δεδομένων.
Οι Άγγλοι, πού εδώ τους θεωρούμε 'ξενέρωτους', αρνήθηκαν εξ'αρχής να τη λάβουν, οπότε και ακυρώθηκε η λήψη του μέτρου. Εδώ όμως μας έγδυσαν από την αξιοπρέπεια μας, τα όνειρά μας, τις ελπίδες μας  μέσω μιας οικονομικής κατοχής προκειμένου να μας καταστήσουν πειθήνιους (δηλαδή πρόβατα) για να δεχτούμε το οτιδήποτε. 
Δεν ξέρω και δεν με ενδιαφέρει αν είναι για να πάρουν μίζες κάποιες τράπεζες που θα τις εκδίδουν καθώς και εταιρείες λογισμικού που θα κάνουν την υποστήριξη των συστημάτων (που ότι στοίχημα θέλετε χαλαρά δεν θα λειτουργήσουν). Αυτό που με ενδιαφέρει όμως και αυτό που ξέρω είναι ότι δεν θέλω άλλο φακέλωμα στη ζωή μου. Τα χρήματα που ξοδεύω τα βγάζω νόμιμα και μάλιστα με πολύ σκληρή δουλειά και ακόμα πιο σκληρά φοιτητικά χρόνια που αναγκαστικά συνεχίζουν (παράλληλα με τη δουλειά) προκειμένου να μην χάσω τη θέση μου. Θέλω να τα ξοδεύω όπως θέλω και λογαριασμό να μη δίνω. Διότι αν προτιμήσω να πάω ένα ταξίδι αλλά δεν βγαίνω 3 μήνες από το σπίτι (που εχουν το ίδιο κόστος ευκαιρείας) θα με κατηγορήσουν και θα με φορολογήσουν βάση τεκμηρίων για πολύτέλεια. Γιατί να με περιορίσουν ως προς τις επιλογές μου με το φόβο της τρομοφορολογίας; Αρνούμαι να τους κάνω τη χάρη...Ας με φορολογήσουν για τη διαφορά στον λογαριασμό μου. Ποσώς με ενδιαφέρει. Ούτως η άλλως έχω αρχίσει να φυτεύω στην ταράτσα μου και όλο το χρόνο τρέφομαι με δικά μου προϊόντα. Για ρούχα, ευτυχώς έχω φαντασία και ανανεώνω το ντύσιμό μου με τα ήδη υπάρχοντα. Κούραση πλέον. Περιόρισαν τόσα πολλά και τα δέχτηκα, αλλά δεν δέχομαι να μου περιορίσουν την επιλόγη. Και για αυτό θα πολεμάω. Αν είμαστε όλοι μαζί τότε θα κάνουμε κάτι, μην τη δεχτεί κανένας. Όσο για τις συζητήσεις περί φοροδιαφυγής, καλά να πάθουν που δεν έχουν έσοδα. Περισσότερα έσοδα εισρέουν με χαμηλότερους φόρους διότι ο άλλος δεν έχει κόστος να είναι νόμιμος. Οπότε αυτοί που συμφωνούν με την φοροκάρτα...απλά δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Άμαν πια, κουράστηκα!

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Γ.Α.Ο. ΑΡΜΑΤΗΛΑΤΗ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΑΛΑΝΤΟΥ ΝΕΑΡΟΥ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΥ !!!

Μεγάλη επιτυχία θεωρείται για τον Ιστορικό Γ.Α.Ο. ΑΡΜΑΤΗΛΑΤΗ τής Α ' Ε.Π.Σ.Βοιωτίας η απόκτηση τού νεαρού , πολυτάλαντου με πλούσιες Ποδοσφαιρικές εμπειρίες , φέρελπι Τερματοφύλακα Δημήτρη Κατσιμήτρου
Είναι αλήθεια ότι ο Δημήτρης Κατσιμήτρος και αυτό το καλοκαίρι πολιορκήθηκε από Μεταγραφικές προτάσεις από πολλές Ομάδες εντός και εκτός Βοιωτίας.
Χαρακτηριστικά τόνισε στο '' ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ '' και στον Δημήτρη Σοβατζή ότι αυτό το Καλοκαίρι είχε πάνω από 15 προτάσεις από Ομάδες Α ' Τοπικού αλλά και από 2 Ομάδες Γ ' Εθνικής Κατηγορίας .
Επέλεξε την Ομάδα τού Γ.Α.Ο. ΑΡΜΑΤΗΛΑΤΗ γιατί οι Παράγοντες του είναι κύριοι !!! στις υποχρεώσεις τους , και γιατί επιθυμεί να φθάσει τις 200 συμμετοχές σε ερασιτεχνική Ομάδα , πριν κάνει το βήμα παραπάνω !!! το οποίο θα μπορούσε να το είχε κάνει εδώ και 2 χρόνια .
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΥ
ΣΕ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΤΟΥ '' ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΥ '' !!!

Κυριακή, 20 Αυγούστου 2017

24/8 Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Α.Σ. ΑΡΗ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ !!!


Την Πέμπτη 24 Αυγούστου και ώρα 18.30 στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ τής Θήβας 
'' Ανδρέας - Ερρίκος Χατζόπουλος '' θα πραγματοποιηθεί η έναρξη τής Προετοιμασίας τού Παιδικού και Εφηβικού Τμήματος τού Α.Σ.ΑΡΗ τής Θήβας .
 Μετά από λίγες ημέρες και συγκεκριμένα από την Δευτέρα 28 Αυγούστου το κάθε Τμήμα θα ακολουθήσει ξεχωριστό πρόγραμμα Προετοιμασίας υπό τις οδηγίες τού Προπονητή τους κ. Γιάννη Μητρόπουλου , καί τού συνεργάτη του κ. Νίκου Σαμαρτζή με τον οποίο είναι Συμπαίκτες στήν Ανδρική Ομάδα .  

Ο Προπονητής των αγωνιστικών Τμημάτων Παίδων και Εφήβων τού Ιστορικού Α.Σ. ΑΡΗ τής Θήβας κ. Γιάννης Μητρόπουλος , δήλωσε στο '' ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ '' και τον Δημήτρη Σοβατζή :
 Στόχος μου είναι να μπορέσω μέσα από την εμπειρία μου ως Παίκτης Υψηλών Κατηγοριών
 ( Euroligue ) να μεταδώσω όσο το δυνατόν περισσότερα μηνύματα , εικόνες καθώς και σωστή Αθλητική συμπεριφορά εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων , ελπίζοντας πώς επιτέλους τα νέα Παιδιά θα συνδυάσουν την εκμάθηση με την χαρά τού Αθλήματος , καθώς μόνο έτσι μπορούν να έρθουν
 θετικά αποτελέσματα .


  ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ :

Παρασκευή, 18 Αυγούστου 2017

ΟΙ ΗΡΩ'Ι'ΚΟΙ !!! ΠΙΛΟΤΟΙ ΤΩΝ CANADAIR !!!

Οι πιλότοι των Canadair εξομολογούνται τις δραματικές ώρες στη μάχη με τις φλόγες

Οι πιλότοι των Canadair εξομολογούνται τις δραματικές ώρες στη μάχη με τις φλόγες
Τους αποκαλούν ήρωες, οι ίδιοι όμως λένε ότι κάνουν απλώς τη δουλειά τους. Παίζοντας τη ζωή τους κορώνα - γράμματα κάθε χρόνο εκείνοι που δίνουν μάχη με τις πυρκαγιές, θεωρώντας καθήκον τους να προσφέρουν τη βοήθειά τους, όπου υπάρχει ανάγκη.
Πρόκειται για τους πιλότους και τους μηχανικούς των Canadair CL-215 που έχουν τη βάση τους στην 355 Μοίρα Τακτικών Μεταφορών και τις ημέρες αυτές δίνουν τον αγώνα μαζί με τους πυροσβέστες και τους εθελοντές να θέσουν υπό έλεγχο τις φωτιές που έχουν ξεσπάσει στην Ελλάδα.
Είναι οι ίδιοι πιλότοι που όλες αυτές τις ημέρες επιχειρούν στην μεγάλη πυρκαγιά της βορειοανατολικής Αττικής και της Ζακύνθου. Εκείνοι που πριν από λίγες ημέρες βρέθηκαν στις φωτιές στα Κύθηρα. Είναι πάντα ετοιμοπόλεμοι με το πρώτο σήμα που θα πάρουν για να σβήσουν πυρκαγιές.
image (c) protothema.gr© Παρέχεται από: PROTO THEMA S.A. image (c) protothema.gr 
Αν και τα αεροσκάφη θεωρούνται γερασμένα, αυτοί τα εμπιστεύονται και πετούν μαζί τους. Εμπιστεύονται τους συναδέλφους τους μηχανικούς που κι αυτοί, λίγα μέτρα πιο πέρα, δίνουν την δική τους μάχη: Να διατηρούν τα πυροσβεστικά αεροσκάφη σε άρτια κατάσταση και αξιόπιστα, παρά την παλαιότητά τους.
Ο σμηναγός, Μιχάλης Χρυσανθόπουλος, μίλησε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων που βρέθηκε σήμερα στην 355 Μοίρα Τακτικών Μεταφορών στην Ελευσίνα.
«Πέταξα σήμερα το πρωί πάνω από τον Κάλαμο για να ρίξω νερό. Ευτυχώς τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Ήταν μία μικρή εστία και εκεί έριξα νερό μέχρι να σβήσει», είπε ο σμηναγός και πρόσθεσε «έχει καεί όλη η περιοχή. Η φωτιά δεν έχει αφήσει τίποτα».

Στη βάση ήταν και ο σμηναγός Ιωάννης Σεντουξής, ο οποίος με τη σειρά του δήλωσε ότι δεν επιχείρησε στις φωτιές του Καλάμου, όμως ήταν στην μεγάλη πυρκαγιά των Κυθήρων. 
«Το πιο συγκλονιστικό σημείο για μένα στις φωτιές των Κυθήρων ήταν όταν οι φλόγες έφτασαν και έγλυψαν το μοναστήρι της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας. Άκουγα από τον ασύρματο τον συντονιστή πυροσβέστη που σχεδόν έκλαιγε. Αυτό με συγκλόνισε», είπε.
Η πτώση του Canadair στα Δερβενοχώρια

Στις 26 Ιουνίου ο σμηναγός βρισκόταν στο Canadair, το οποίο έπεσε κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης πυρκαγιάς στα Δερβενοχώρια.
Όπως εξιστόρησε, όλα έγιναν σαν κινηματογραφική ταινία. «Πάντα στο πίσω μέρος του μυαλό σου σκέφτεσαι ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί. Όμως ποτέ δεν πιστεύεις ότι θα συμβεί σε σένα», λέει ο κ. Σεντουξής στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.
image (c) protothema.gr© Παρέχεται από: PROTO THEMA S.A. image (c) protothema.gr 
«Το συναίσθημα της σύγκρουσης, οι φλόγες που τύλιξαν αμέσως το αεροσκάφος και μπήκαν μέσα, όλα έγιναν τόσο γρήγορα, πριν καλά - καλά προλάβουμε να λύσουμε τις ζώνες από τα καθίσματα», αναφέρει χαρακτηριστικά. 
«Δεν υπήρχε κανένα περιθώριο σκέψης ή αντίδρασης, εκείνη την ώρα λειτουργείς με το ένστικτο. Πονούσα τόσο πολύ στη μέση, όμως ο κίνδυνος έκρηξης του αεροσκάφους ήταν άμεσος. Μάζεψα όσες δυνάμεις είχα και με την βοήθεια του πιλότου, του αντισμήναρχου Ταξιάρχη Παπαμάρκου, βγήκα από το αεροπλάνο», σημείωσε. 
Ο σμηναγός είχε σπάσει τη μέση του κατά την πτώση και χρειάστηκε αρκετές επεμβάσεις μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως.
«Όταν μπαίνουμε στο αεροπλάνο, δεν ξέρουμε αν θα ξαναγυρίσουμε»
Παρότι οι γιατροί τού είπαν ότι θα μπορούσε να μην ξαναπετάξει, αυτός προτίμησε μετά τα Χριστούγεννα να γυρίσει στη βάση του. 
«Δεν μπορώ να αφήσω την οικογένειά μου. Αυτοί εδώ είναι όλοι τους οικογένεια μου. Ο αντισμήναρχος θα μπορούσε τότε να με αφήσει και τού το ζήτησα κιόλας, αλλά αυτός προτίμησε να μείνει εκεί να με βγάλει. Να με σώσει με κίνδυνο της δική του ζωής. Δεν μπορούσα να μην γυρίσω και να μην κλείσω ομαλά τον κύκλο της καριέρας μου», είπε.
«Όταν μπαίνουμε μέσα στο αεροσκάφος δεν ξέρουμε αν θα γυρίσουμε. Όλη η οικογένεια περιμένει το τηλεφώνημα της απογείωσης και ύστερα της προσγείωσης. Μέχρι τότε η οικογένεια είναι αυτή που έχει την αγωνία μας. Εμείς τα αφήνουμε όλα πίσω. Έχουμε να σκεφτούμε μόνο τη δουλειά μας», ανέφερε από την πλευρά του ο επισμηναγός Παναγιώτης Χριστόπουλος.
Παλιός ο στόλος, συχνές οι βλάβες

Ο διοικητής του πρώτου σμήνους, αντισμήναρχος Γεώργιος Μητρατζάς, εξηγεί από την πλευρά του πόσο δύσκολες είναι οι πτήσεις με τα Canadair CL-215. «Δεν είναι πως είναι παλιά, κυρίως είναι ότι είναι παλιός ο εξοπλισμός. Καλό θα ήταν ο στόλος να ανανεωθεί με νεότερης τεχνολογίας αεροσκάφη, αλλά ξέρουμε ότι η χώρα μας περνάει δύσκολες στιγμές. Οπότε αυτά έχουμε, με αυτά θα πρέπει να επιχειρήσουμε», τονίζει.
image (c) protothema.gr© Παρέχεται από: PROTO THEMA S.A. image (c) protothema.gr 
Όπως λέει λόγω της παλαιότητας των Canadair CL-215 παρουσιάζουν συχνά βλάβες και δεν μπορούν να πετάξουν περισσότερο από οκτώ ώρες την ημέρα. «Μετά από δύο επιχειρήσεις της μεγαλύτερης διάρκειας, 3 - 3,5 ωρών δυστυχώς βγάζουν ζημιές και πρέπει να πάνε για συντήρηση. Αυτό είναι γνωστό», λέει και προσθέτει: «Κάνουμε ότι μπορούμε να τα συντηρούμε και για να είναι σε καλή κατάσταση».
Αναφερόμενος στις τεχνικές λεπτομέρειες μιας υδροληψίας και μίας ρίψης νερού ο κ. Μητρατζάς λέει ότι «δεν μπορούμε να κάνουμε υδροληψία από παντού. Πρέπει να βρούμε το κατάλληλο σημείο, σε σχέση με τους ανέμους και τα κύματα, αλλά και όταν είμαστε πάνω από τη φωτιά πολλές φορές δεν μπορούμε να επιχειρήσουμε λόγω αναταράξεων που δημιουργούν οι άνεμοι σε συνδυασμό με τα θερμικά ρεύματα που σχηματίζονται από την πυρκαγιά. Εξάλλου οι ρίψεις γίνονται με αυτό που βλέπουμε και με την εμπειρία μας και όχι με κάποιο όργανο. Οπότε θα πρέπει να έχουμε καλή ορατότητα για να επιχειρήσουμε».
Οι δύσκολες συνθήκες υδροληψίας και ρίψης κάνει την επιχείρηση των Canadair CL-215 πολλές φορές αδύνατη. «Ο κόσμος όμως δεν το γνωρίζει και πολλές φορές μας κατηγορούν ότι δεν επεμβαίνουμε, χωρίς να ξέρουν αν μπορούμε και πόσο εμείς βάζουμε σε κίνδυνο τις ζωές μας για να σβήσουμε τις φωτιές», τονίζει ο αντισμήναρχος.
«Προσπαθούμε να τα διατηρούμε σε άριστη κατάσταση»

«Για τα αεροσκάφη δεν υπάρχει όριο ζωής, ειδικά εάν κάνεις σωστή συντήρηση. Τα Canadair CL-215 μπορεί να είναι παλιάς τεχνολογίας, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με την ασφάλεια των πτήσεων. Σίγουρα εξαιτίας της παλαιότητας παρουσιάζουν περισσότερες βλάβες, αλλά προσπαθούμε να τα διατηρούμε σε άριστη κατάσταση», τόνισε ο αρχιμηχανικός, Νίκος Φάκλαρης, της ομάδας συντήρησης των αεροσκαφών. 
image (c) protothema.gr© Παρέχεται από: PROTO THEMA S.A. image (c) protothema.gr 
Του ίδιου τύπου αεροσκάφη χρησιμοποιούν επίσης ο Καναδάς, οι ΗΠΑ, η Πορτογαλία και η Τουρκία και όπως μας είπε εκτός από τους έκτακτους συχνούς ελέγχους, εξαιτίας των βλαβών, γίνεται και η προγραμματισμένη συντήρηση των αεροσκαφών που όμως απαιτεί πολύ χρόνο -τρεις με τέσσερις μήνες- καθώς γίνεται σε βάθος.
Όπως εξήγησε, για το λόγο αυτό τα δύο από τα 11 Canadair CL-215 είναι εκτός υπηρεσίας, αφού τώρα περνούν την τακτική τους συντήρηση, καθώς δεν θα μπορούσε αυτό να γίνει κάποια άλλη στιγμή του χρόνου.
Δεν παρέλειψε να επισημάνει και τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται οι μηχανικοί της μοίρας. 
«Το καλοκαίρι δεν υπάρχουν άδειες για μας και τις περισσότερες φορές δουλεύουμε νύχτα για να είναι αξιόμαχα την επόμενη μέρα τα αεροσκάφη. Σαφώς το χειμώνα η δουλειά μας είναι πιο προγραμματισμένη, αλλά και πάλι το προσωπικό δεν μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες που προκύπτουν», κατέληξε ο κ. Φάκλαρης.

msn

Τετάρτη, 16 Αυγούστου 2017

ΠΕΙΡΑΙΩΣ !!! ΣΕΡΑΦΕΙΜ : Η ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ !!! ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ !!!

Πειραιώς Σεραφείμ: "Χωρίς την Εθνική υπόσταση δεν μπορεί να υπάρξει Ελλάδα"


Για όλα τα θέματα της επικαιρότητας μίλησε σήμερα Πέμπτη 10 Αυγούστου 2017 στην πρωινή εκπομπή του ALPHA 98.9 και στον Δημήτρη Αλφιέρη, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.Σεραφείμ.
Ερωτώμενος για τις σχέσεις Εκκλησίας – Κράτους τόνισε ότι τα θέματα αυτά έχουν λυθεί με το σύνταγμα του 1974 και πως «οι ρόλοι είναι διακριτότατοι».
Σημείωσε πως οι κυβερνητικοί παράγοντες «κάνουν μία εναγώνια προσπάθεια να αλλάξουν την ατζέντα, διότι τα μεγάλα προβλήματα της οικονομίας, η αποτυχία στην οικονομική πολιτική είναι δεδομένα», αναφερόμενος επιγραμματικά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά τόσο οι οικογένειες όσο και οι επιχειρήσεις.
Υπογράμμισε με έμφαση πως «όλοι όσοι μιλούν, αγνοούν τι σημαίνει χωρισμός Εκκλησίας και κράτους» «και δεν καταλαβαίνουν το εξής απλό: για να υπάρχει χωρισμός, πρέπει να υπάρχει και γάμος. Γάμος δεν υπάρχει, διότι η Ελληνική πολιτεία πολλές φορές έχει νομοθετήσει εις βάρος του Δόγματος, του ήθους και της Πίστεως της Εκκλησίας», είπε χαρακτηριστικά ο Σεβασμιώτατος αναφέροντας τον πολιτικό γάμο, την καύση των νεκρών, την αποποινικοποίηση μοιχείας, τις αμβλώσεις, το σύμφωνο συμβίωσης «ακόμα και την ανατροπή της οντολογίας του ανθρώπου ψήφισαν και μάλιστα με απόφαση της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ».
«Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει αυτό το οποίο θρυλείται… απλώς ως κοινωνικοί εταίροι σε μία ελεύθερη, δημοκρατική και αστική Δημοκρατία και Πολιτεία, σε ένα ευνομούμενο κράτος, συλλειτουργούν. Αυτό υπάρχει: μια συλλειτουργία, όπως και με άλλες θρησκευτικές κοινότητες» που έχουν αναγνωριστεί επισήμως από την χώρα ως γνωστές θρησκείες και που δεν παραβιάζουν το Σύνταγμα και τους Νόμους, κατέληξε.
Ερωτώμενος για το τρίπτυχο «Πατρίδα, Θρησκεία, Οικογένεια», διερωτήθηκε πως «είναι δυνατόν να αντιπαλεύεις τους πυλώνες της ζωής σου;».
«Η χούντα ήταν μια εκτροπή του πολιτικού συστήματος… αλλά το ζήτημα είναι ότι οι έννοιες αυτές που πυροβολούνται αποτελούν τους πυλώνες της ζωής μας», υπογράμμισε ο Σεβασμιώτατος συμπληρώνοντας πως «αυτές οι αγκυλώσεις επιχειρούν να γίνουν καθεστώς στη ζωή μας».
Τέλος για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που προβλέπει την ανάδειξη σημαιοφόρου ύστερα από κλήρωση είπε:
«Η κλήρωση δεν έχει στόχο μόνο τους αρίστους. Στόχο έχει κυρίως τη σημαία ως Εθνικό σύμβολο,την οποία μπορεί να φέρει ο οποιοσδήποτε, ο τελευταίος, αυτός που πρωταγωνιστεί σε ασχήμιες… εκείνος που παραδίδει λευκή κόλα, ο τεμπέλης. Με τον τρόπο αυτό παύει η σημαία να αποτελεί σύμβολο ηγεσίας, ταυτισμένο με την πορεία του Έθνους. Αυτό είναι το πρώτο και βασικό χτύπημα αυτής της ρυθμίσεως». Και συμπλήρωσε:
Εάν αποϊεροποιήσουμε τα σύμβολα, τότε απόϊεροποιούμε την ίδια τη ζωή και εκεί μετά πάμε σε ατραπούς τραγικές, ατραπούς που δεν ξέρουμε που θα βγάλουν, σε αχαρτογράφητα νερά τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα» θυμίζοντας παράλληλα τις συνεχείς απειλές των γειτονικών μας χωρών που εποφθαλμιούν εδάφη μας.
Συμπερασματικά σημείωσε πως «τα θέματα είναι πολύ σοβαρά και δεν πρέπει να εκτοξεύουμε ρουκέτες εντυπωσιασμού», επισημαίνοντας ότι «το Έθνος είναι κομβικό σημείο της υπάρξεως του ανθρώπου. Δεν είναι απλώς ένα ιδεολόγημα, αλλά είναι κάτι βασικό. Χωρίς την Εθνική υπόσταση δεν μπορεί αν υπάρξει Ελλάδα».
Ακούστε ολόκληρη την Συνέντευξη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ.Σεραφείμ.

Τρίτη, 15 Αυγούστου 2017

ΜΕ ΤΙΜΕΣ !!! Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΗΣ ΕΙΚΟΝOΣ ΤΗΣ '' ΜΕΓΑΛΗΣ '' ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΩΝ ΘΗΒΩΝ !!!

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ '' ΜΕΓΑΛΗΣ '' ΠΑΝΑΓΙΑΣ , ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΗΒΩΝ
'' ΕΠΕΤΕΙΟΣ 150 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΥ ΝΑΟΥ ''
Θήβα , Δευτέρα 14 Αυγούστου 2017
Πραγματοποιήθηκε παρουσία πλήθους πιστών μετά την τέλεση τού Μέγα Πολυαρχιερατικού Εσπερινού , μετά Αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος , η Λιτάνευση τής Ιεράς Θαυματουργής Εικόνος τής Μεγαλόχαρης τού Ιερού Ενοριακού Ναού τής 
 '' Μεγάλης '' Παναγίας , Αγίου Δημητρίου των Θηβών στο κέντρο τής Θήβας με την τιμητική συνοδεία μελών τού Λυκείου Ελληνίδων με παραδοσιακές φορεσιές , 
και τής Μπάντας τής Φιλαρμονικής τού Δήμου Θηβαίων  .

Στόν πανηγυρικό Μέγα Πολυαρχιερατικό Εσπερινό Χοροστάτησε  ο  Σεβασμιότατος  Μητροπολίτης Σουηδίας κ. Κλέοπας  και συγχοροστάτησαν : ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης 
 Κυδωνιών κ. Αθηναγόρας ο Επίσκοπος Ανδίδων κ. Χριστόφορος και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιος

Τίμησαν με την παρουσία τους την Εορτή τής Μεγαλόχαρης : 
o Δήμαρχος Θηβαίων κ. Σπύρος Νικολάου , οι Στρατιωτικές Αρχές , ο Πρόεδρος τού Δημοτικού Συμβουλίου τού Δήμου Θηβαίων κ. Θανάσης Κοκοντίνης , η Γενική Γραμματέας τού Υπουργείου Τουρισμού κα Ευρυδίκη Κουρνέτα , ο Επικεφαλής τής μείζονος μειοψηφίας τού Δήμου Θηβαίων κ. Σταμάτης Χαλβατζής , Δημοτικοί Σύμβουλοι και η Πολιτευτής Βοιωτίας κα Λουκία Θεοδώρου  .
''  ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ '' !!!
                                                           Δημήτρης Σοβατζής