OI AKΑΔΗΜΙΕΣ ΤΗΣ Π.Α.Ε. ΑΟ Η ΘΗΒΑ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 2007

OI AKΑΔΗΜΙΕΣ ΤΗΣ Π.Α.Ε. ΑΟ Η ΘΗΒΑ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 2007

Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

ΥΠΕΠΘ ... ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ !!!

Χριστομαχίας συνέχεια: Αλλαξε και τον σκοπό της Παιδείας το ΥΠΕΠΘ!

Η «θρησκευτική συνείδηση» αφαιρέθηκε από όσα ορίζει ο νέος οργανισμός ως αποστολή του υπουργείου. Είναι κρίμα η Ελλάδα να επιτίθεται με ασεβή τρόπο εναντίον της πίστης και να μεθοδεύει τη δίωξη ενάντια στον Χριστό, με την πίστη του Οποίου διατήρησε και διέσωσε την εθνική ταυτότητά της
Από τον
ΗΡΑΚΛΗ ΡΕΡΑΚΗ*
Ο ορθόδοξος θεολογικός λόγος δεν αποτελεί μια ιδεολογική ή θρησκευτική πρόταση αλλά μια σωτηριολογικού περιεχομένου λειτουργούσα πρόσκληση σε μια εμπειρία ζωής, με κεντρικό σημείο της το πρωτοφανές στην ιστορία της ανθρωπότητας γεγονός ότι ο ίδιος ο Θεός έγινε άνθρωπος, για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ο όποιος θρησκευτικός, φιλοσοφικός, ηθικός ή ανθρωπιστικός λόγος ορθόδοξος λόγος, όταν από αυτόν απουσιάζει ο Χριστός, ο Λόγος της Θείας Αποκαλύψεως. 
Ενα από τα πιο διαδεδομένα, θρησκευτικού χαρακτήρα, παίγνια της εποχής της μετανεωτερικότητας είναι να παίζει κάποιος με την οντολογία των ανθρώπων, με ό,τι πιο σημαντικό έχει ή είναι ο άνθρωπος ως «ψυχή ζώσα». Αν το χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτής της εποχής είναι η εκθεμελίωση της αλήθειας και εφόσον για τους ορθοδόξους ο Χριστός είναι η μόνη αλήθεια, τότε αυτό που τελικά βρίσκεται στον στόχο της αποδόμησης, περισσότερο από όλα τα άλλα, είναι ο Χριστός. Ο Χριστός όμως, πέρα από την τεράστια οντολογική σημασία που έχει για τον ίδιο τον άνθρωπο ως «ψυχή ζώσα», έχει απείρου μεγέθους αξία για τον διαχρονικό ελληνικό πολιτισμό, αφού έχει συνδεθεί, ως τρόπος και φιλοσοφία ζωής, με τη διαμέσου των αιώνων ζώσα πολιτισμική εξέλιξη της χώρας μας αλλά και με την ίδια την οντολογική λειτουργία της.
Ας αναλογιστούμε μόνον ότι επί εκατοντάδες χρόνια η ταυτότητα αυτού του λαού δεν προσδιοριζόταν ως ελληνική αλλά ως χριστιανική. Τότε οι από εδώ δεν ονομάζονταν Ελληνες αλλά χριστιανοί και οι από εκεί μουσουλμάνοι. Η Εκκλησία, με τον Χριστό ως μοναδική αλήθεια και πίστη ζωής, με τις αρετές που ενέπνεε στον λαό και με την ευθύνη την οποία είχε για την καθοδήγηση και την ενδυνάμωσή του, κράτησε ζωντανές και ανόθευτες την ελληνική συνείδηση, την ελληνική ταυτότητα, την ελληνική κληρονομιά για περίπου τετρακόσια χρόνια, ποτίζοντας τις συνειδήσεις των βασανιζόμενων πιστών με το όραμα της ανάστασης, της επ-ανάστασης και της ελευθερίας του Γένους, συνδέοντάς το, παράλληλα, με την ελπίδα και την πίστη της Αναστάσεως του Χριστού.

Σήμερα όμως η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με ποικίλες και ύπουλες μεθοδεύσεις επιδιώκει να εξορίσει από το δημόσιο σχολείο τον Χριστό και να εξαλείψει την εκκλησιαστική πίστη. Με τον πιο αντιπαιδαγωγικό τρόπο, η ηγεσία του υπουργείου, καταχρώμενη την εξουσία που έχει λάβει από τον λαό, υλοποιεί το ανίερο σχέδιο απομάκρυνσης των νέων μας από την πνευματική μητέρα τους, την Εκκλησία, και αποκοπής από τις ρίζες της ιστορικής και της μαρτυρικής παραδόσεώς τους, δίνοντας και δείχνοντας στα παιδιά μας το αρνητικό παράδειγμα της αγνωμοσύνης έναντι όσων φορέων, προσώπων, ηρώων και μαρτύρων θυσιάστηκαν διαχρονικά για το Γένος μας.

Σκοπός τους είναι η αποχριστιανοποίηση ή απορθοδοξοποίηση, ο οντολογικός αποχρωματισμός και, τελικά, η εδραίωση του ιδεολογικού τους ποθούμενου, δηλαδή η καθιέρωση της ουδετερόθρησκης Παιδείας και της ουδετερόθρησκης συνείδησης και, συνεπώς, το πνευματικό τέλος του ελληνορθόδοξου πολιτισμού. Είναι, μάλιστα, πλέον φανερές οι μη ένθεες και ουδετερόθρησκες προθέσεις και οι σχεδιασμοί του υπουργείου Παιδείας έπειτα από την πρόσφατη δημοσίευση του νέου οργανισμού του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Προεδρικό Διάταγμα αρ. 18/23-02-2018), με τον οποίο αντικαταστάθηκε ο προηγούμενος οργανισμός του ίδιου υπουργείου (Προεδρικό Διάταγμα αρ. 114/29-08-2014). Ο οργανισμός του 2014 (άρθρο 1) όριζε ότι αποστολή του υπουργείου Παιδείας είναι «η προαγωγή της Παιδείας με σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες». Ο νέος οργανισμός, του 2018 (άρθρο 1), ορίζει ότι «αποστολή του υπουργείου είναι η ανάπτυξη και η συνεχής αναβάθμιση της Παιδείας με σκοπό: α) την ηθική, την πνευματική και τη φυσική αγωγή των Ελλήνων, β) την ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης...» Η «θρησκευτική συνείδηση» αφαιρέθηκε, για να αλλοιωθεί έτσι ο σκοπός της Παιδείας. Με το γεγονός αυτό αποκαλύφθηκαν στον ελληνικό λαό για ακόμα μία φορά οι αποδομητικές προθέσεις της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας έναντι της χριστιανικής πίστεως και των ορθόδοξων χριστιανών, προπαντός όμως αποδείχθηκε ότι το υπουργείο δεν σέβεται, αλλά καταπατεί τα δικαιώματα των γονέων, των μαθητών και των εκπαιδευτικών, και κυρίως ότι περιφρονεί την Ορθόδοξη Εκκλησία.
Ο ελληνικός λαός ωστόσο δεν εμπαίζεται πλέον με μεθοδεύσεις, σοφίσματα και αφηγήματα. Παρατηρεί έκπληκτος και καταγράφει τις ιδεοληπτικές και προπαγανδιστικές επιθέσεις που υφίστανται τα παιδιά τα οποία φοιτούν στα σχολεία από τους υπευθύνους του υπουργείου Παιδείας. Οι γονείς φαίνεται ότι αγρυπνούν και συνειδητοποιούν πως τα πολυθρησκειακά προγράμματα και τα βιβλία που τους επιβάλλονται εκ μέρους του υπουργείου από το σχολικό έτος 2016 είναι αντορθόδοξα και αντιπαιδαγωγικά, και ότι, όσο διατηρούνται στα σχολεία, πραγματοποιείται ένας φανερός πνευματικός βιασμός των μαθητικών συνειδήσεων, και μάλιστα κατ' εξακολούθηση. Γι' αυτό άρχισαν να τα επιστρέφουν ως απαράδεκτα στους αποστολείς τους. Εντούτοις, είναι κρίμα για μια χώρα όπως η Ελλάδα, που έχει δεχθεί στην ιστορική διαδρομή της τόσο μεγάλες και οντολογικές για την ύπαρξή της ευεργεσίες και θυσίες από την Ορθόδοξη Εκκλησία, να επιτίθεται σήμερα με αυτόν τον ασεβή και απαράδεκτο τρόπο εναντίον της Εκκλησίας και της χριστιανικής πίστεως, και να μεθοδεύει αυτή την πολλαπλή δίωξη εναντίον του Ιησού Χριστού, με την πίστη του Οποίου σε όλες τις εθνικές περιπέτειές της διατήρησε και διέσωσε την εθνική της ταυτότητα, τη συνείδηση και την ιδιοπροσωπία.

Οι ιθύνοντες όμως εν αγνοία τους κάνουν ένα τραγικό λάθος. Νομίζουν ότι με τα αφηγήματα της ιδεολογίας τους θα πολεμήσουν και θα εξοντώσουν μια ανθρωπο-κατασκευασμένη θρησκεία ή ιδεολογία, αφού ως τέτοια θεωρούν και εκλαμβάνουν τη χριστιανική πίστη. Πολύ σύντομα θα μάθουν ότι ο Χριστός δεν ήλθε στον κόσμο ως ο αληθινός Θεός, για να ιδρύσει μια ανθρώπινη θρησκεία ή μια φαντασιακή ιδεολογία ή φιλοσοφία, αλλά για να αποκαλύψει και να χαρίσει στον πεπτωκότα άνθρωπο την καινούρια και τη θεία ζωή, τη ζωή και το Πνεύμα του Θεού, το Φως και την αλήθεια, που είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο Οποίος νίκησε όλα τα κακά, ακόμα και τον θάνατο. Και, επίσης, πολύ σύντομα θα διαπιστώσουν ότι ματαιοπονούν, διότι οι χριστιανοί τους οποίους διώκουν αντιστέκονται πνευματικά, αφού έχουν λάβει την παραγγελία που έδωσε σε Επιστολή του στους Θεσσαλονικείς, και δι' αυτών σε όλους τους πιστούς, ο Απόστολος Παύλος: «Το Πνεύμα μη σβέννυτε», δηλαδή τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, που είναι φως και φωτιά, μην τα σβήνετε και μην τα αχρηστεύετε (Α΄ Θεσσ. 5, 19). Μάλιστα, η πνευματική αυτή αντίσταση είναι εκείνη που θα αποδείξει σε όλους τους επίδοξους αποδομητές τη διαχρονική ισχύ την οποία έχει ο Λόγος του Θεού, που, κατά τη δική του μαρτυρία, άκουσε ο Απόστολος Παύλος όταν ακόμη καταδίωκε τον Χριστό (Πράξ. 26, 14): «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις; Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν», δηλαδή «Σαούλ, τι με καταδιώκεις; Είναι σκληρό για σένα να κλοτσάς στα καρφιά».
*Καθηγητής Παιδαγωγικής της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ
http://www.dimokratianews.gr/content/84272/hristomahias-syneheia-allaxe-kai-ton-skopo-tis-paideias-ypepth

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018

ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ !!! '' ΤΡΕΛΑΙΝΟΥΝ '' ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ !!!

Κινήσεις προς έλεγχο των αγωγών

Η παρέμβαση των τουρκικών πολεμικών σκαφών στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και δη στην κυπριακή ΑΟΖ, από μέρους της Τουρκίας δεν αποτελεί απλώς πράξη επίδειξης ισχύος.

Στέλνει ένα μήνυμα ως προς τις πραγματικές περιφερειακές βλέψεις της Άγκυρας, οι οποίες δεν περιορίζονται μόνο στα δήθεν συμφέροντα ή την τάχατες προστασία των λεγόμενων τουρκογενών πληθυσμών. Η Άγκυρα στόχευε πάντα σε έναν γεωστρατηγικό ρόλο στηριζόμενο σε δύο άξονες: 
  • Να χρησιμοποιεί τις διεθνείς και περιφερειακές συμμαχίες και συνεργασίες προς όφελός της.
  • Να ελέγχει όσα γίνονται στη γύρω από αυτή περιοχή. Προσπάθησε να αντιγράψει πρακτικές και δόγματα ισχυρών χωρών θέλοντας την ίδια ώρα να στείλει και το μήνυμα ότι κι αυτή συγκαταλέγεται στους ισχυρούς. 
Το κεφάλαιο ενέργεια δεν ήταν άγνωστο για την Τουρκία. Κινήθηκε με γνώμονα να έχει η ίδια πρόσβαση ή να μπορεί να βάλει χέρι σε ενεργειακές πηγές της γύρω περιοχής. Εκεί και όπου αυτό ήταν ανέφικτο τότε ακολούθησε μια άλλη στρατηγική, αυτή της παρεμπόδισης άλλων είτε να προχωρήσουν σε εξορύξεις είτε να ελέγξει τη διακίνησή τους. Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα: η Μοσούλη στα ανατολικά και το Αιγαίο στα δυτικά. 
 
Στην περίπτωση του Αιγαίου η Τουρκία μέσω αμφισβητήσεων και στρατιωτικής αντιπαράθεσης κατάφερε να γκριζάρει ολόκληρη την περιοχή δημιουργώντας μια σειρά αρνητικών τετελεσμένων για την Ελλάδα. Στην περίπτωση της Μοσούλης αφού επιχείρησε να μην επιτρέψει στους Κούρδους να ελέγξουν τις πετρελαιοπηγές στη συνέχεια μέσω μιας «ανίερης συμμαχίας συμφερόντων» προσέφερε  την έξοδο προς την αγορά για το κουρδικό πετρέλαιο.
Από την άλλη παίζοντας ένα έξυπνο παιχνίδι κατάφερε να οδηγήσει μια σειρά από σημαντικούς αγωγούς από τη Ρωσία, το Ιράν και άλλες παραγωγές χώρες της Ευρασίας προς το δικό της έδαφος. Μέχρι λοιπόν να αρχίσει να εμφανίζεται και να γίνεται λόγος για τις ενεργειακές πηγές της Ανατολικής Μεσογείου η Τουρκία είχε από καιρό εφαρμόσει και προωθήσει ένα σχέδιο. Μια πρακτική που της άνοιξε περαιτέρω την όρεξη να μετατραπεί ως ο κατ’ εξοχήν προμηθευτής της Ευρώπης με ενέργεια από τον νότο. Μόνο τυχαίο δεν θεωρείται το γεγονός ότι όλα τα σχέδια και όλοι οι αγωγοί περνούσαν μέσα από το τουρκικό έδαφος. Γιατί ως έναν βαθμό και η αφέλεια στα υψηλά δώματα των Βρυξελλών και σε διάφορες πρωτεύουσες ότι η Τουρκία είναι ένας εταίρος και σύμμαχος βοήθησε πολύ τους σχεδιασμούς αυτούς. Χωρίς την ίδια ώρα να παραγνωρίζεται ο πακτωλός χρημάτων που ξόδεψε η ίδια η Τουρκία προκειμένου να επηρεάσει πρόσωπα και καταστάσεις. 
Στην περίπτωση των κοιτασμάτων της Ανατολικής Μεσογείου κινήθηκε πάνω σε δύο άξονες. 
  •  Στην περίπτωση του Ισραήλ, θεωρώντας πως δεν υπήρχε άλλη διέξοδος για να πουλήσει το φυσικό αέριο επιχείρησε να πετύχει μια συνεργασία που στόχευε στη δημιουργία ενός αγωγού από την ισραηλινή ΑΟΖ μέχρι την Τουρκία. Μέσω αυτής της κίνησης στόχευε στο να εκμεταλλευθεί την ισραηλινή αποφασιστικότητα προκειμένου να παρακάμψει τις όποιες αντιδράσεις ή αντιστάσεις από κυπριακής πλευράς στη διέλευση αγωγού μέσω Κύπρου. 
  • Ο δεύτερος άξονας ήταν η ίδια η Κύπρος, όπου χρησιμοποιώντας ως δικαιολογία τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων και ακολουθώντας την πρακτική του παρελθόντος περί εγγυητικών δικαιωμάτων επιχείρησε να μπλοκάρει το όλο πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η επιμονή και η εμμονή που έδειξαν διαδοχικές κυπριακές κυβερνήσεις λειτούργησαν αποτρεπτικά για τους σχεδιασμούς της Τουρκίας. 
Ένα από τα βασικά ερωτήματα που εγείρονται τους τελευταίους δύο μήνες είναι το γιατί η Τουρκία επέλεξε τώρα να στείλει πολεμικά πλοία για να εμποδίσει ένα ερευνητικό σκάφος να πάει στον στόχο του. Η εύκολη απάντηση είναι γιατί έκρινε πως η περίπτωση των Ιταλών για πολλούς και διάφορους λόγους κρίθηκε πολύ πιο εύκολη απ’ ότι άλλες περιπτώσεις. Έκανε προηγουμένως και με τη Γαλλία κάποια κίνηση, υπήρξε αντίδραση και το θέμα έκλεισε. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι οι περιπτώσεις Γαλλίας και Ιταλίας είναι διαφορετικές.
Η Γαλλία βλέπει στην περιοχή ευρύτερα γεωστρατηγικά συμφέροντα που δεν περιορίζονται μόνο στο φυσικό αέριο και ως εκ τούτου η παρουσία γαλλικού πολεμικού ναυτικού έχει τη δική του σημασία. 
Από την άλλη η Ιταλία βλέπει την περιοχή από καθαρά επιχειρηματική σκοπιά. Γιατί εάν κοιτάζει κάποιος τον ενεργειακό χάρτη με το ιταλικό ενδιαφέρον τότε θα αντιληφθεί του λόγου το αληθές. Θα ήταν λοιπόν ευτυχής η Λευκωσία εάν έβλεπε μια ΕΝΙ με κάλυψη Γαλλίας. Όμως αυτό δεν συνέβηκε στην περίπτωση του «οικοπέδου 3» και το ερευνητικό σκάφος «Σάιπεμ 12000».  Δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε και το γεγονός ότι η Τουρκία εκμεταλλεύθηκε και την πολιτική κατάσταση στην Ιταλία. Η αλλαγή διακυβέρνησης στη χώρα ίσως ξεκαθαρίσει κάπως τα δεδομένα. 
Η στρατιωτική κίνηση στην περιοχή από την Τουρκία όπως καταγράφεται από τα τέλη του 2017 και έως σήμερα στέλνει κι ένα άλλο πολύ σημαντικό μήνυμα το οποίο θα πρέπει να συζητήσουν οι χώρες της περιοχής στα πλαίσια των τριμερών τους συνεργασιών. Η Άγκυρα λίγο ενδιαφέρεται για τις ενεργειακές πηγές της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτό που την ενδιαφέρει είναι οι αγωγοί. Εν ολίγοις θέλει να ελέγχει πλήρως τη μεταφορά ενέργειας προς την Ευρώπη από τις νότιες περιοχές. 
Αυτό είναι ξεκάθαρο εάν δει κάποιος το πότε η Τουρκία άρχισε να ανεβάζει το θερμόμετρο επιχειρώντας τη δημιουργία κλίματος έντασης. Βλέπουμε ότι οι ουσιαστικές κινήσεις ξεκίνησαν όταν:
 α) Το Ισραήλ έκλεισε το κεφάλαιο αγωγός προς Τουρκία και έριξε όλο το βάρος του στον αγωγό EastMed σε συνεργασία με Κύπρο, Ελλάδα και Ιταλία.
β) Ο αγωγός EastMed προσέφερε διέξοδο για το φυσικό αέριο της Κύπρου και δημιουργεί προοπτική για τον Λίβανο.
γ) Η ιστορικής σημασίας συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου για πώληση φυσικού αερίου και παράλληλη συμφωνία της Κύπρου με την Αίγυπτο. 
Οι εξελίξεις αυτές καθιστούν, με την υλοποίησή τους, τις παραγωγές χώρες και πρωταγωνίστριες στην εμπορία του φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Αυτή την εξέλιξη η Τουρκία τη θεωρεί ως ήττα ή ως αποτυχία της δικής της στρατηγικής. Χωρίς κατ’ ανάγκη να σημαίνει ότι αυτό είναι που συμβαίνει στην πραγματικότητα.
Από την ώρα όμως που έχει ανεβάσει τον πήχη ιδιαίτερα ψηλά θεωρώντας τον εαυτό της ως την κυρίαρχη χώρα στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή είναι φυσικό πως εξελίξεις που λειτουργούν προς την αντίθετη κατεύθυνση να θεωρούνται ως ήττα.
Κι επειδή η Τουρκία θεωρεί πως είναι μια «ισχυρή χώρα» δεν επιτρέπει στον εαυτό της μια ήττα από «υποδεέστερες ή μικρότερες χώρες» γι’ αυτό και τις βαφτίζει ως εχθρικές ενέργειες. Γι’ αυτό και δεν θα πρέπει να αποτελεί έκπληξη εάν στο εγγύς μέλλον δούμε την Τουρκία να ανεβάζει τους τόνους και να επιχειρεί να έρθει σε σύγκρουση με τη Αίγυπτο. Ο λόγος θα είναι απλός: Η Αίγυπτος κερδίζει αυτή την περίοδο τον πρωταγωνιστικό ρόλο για τα ενεργειακά της Ανατολικής Μεσογείου. Έναν ρόλο που ήθελε η Τουρκία και δεν φαίνεται να κερδίζει. 
Πάνω απ’ όλα τα συμφέροντα…
Στην Κύπρο ακούμε συχνά-πυκνά αναλύσεις και συζητήσεις γιατί η Ρωσία δεν έδειξε το ενδιαφέρον που πολλοί θα ανέμεναν στους κυπριακούς διαγωνισμούς αδειοδότησης στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Οι πλείστες συζητήσεις περιφέρονται πέριξ του γνωστού κυπριακού αυτομαστιγώματος και προσπάθεια να φορτωθούν ευθύνες στην κυπριακή κυβέρνηση. 
Εάν κοιτάξει κανείς όμως την εικόνα από ρωσικής πλευράς, τότε ίσως προσέξει τη σκληρή πραγματικότητα. Γιατί, όπως θα θυμόμαστε κάποιο ενδιαφέρον υπήρξε κάποια στιγμή από ρωσική εταιρεία, η οποία στη συνέχεια χάθηκε από το προσκήνιο.
Ενώ την ίδια ώρα δεν είχε πρόβλημα να ενδιαφερθεί για διαγωνισμούς στον γειτονικό Λίβανο. Όσοι πιστεύουν πως δεν έπαιξε ρόλο η συνεργασία δισεκατομμυρίων μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας τότε θα πρέπει να προσέξουν πιο σοβαρά τα όσα προσφάτως είχε καταγράψει ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ (ένας πολύ καλός φίλος της Κύπρου που την στήριξε σε δύσκολες στιγμές). 
Μιλώντας σε φόρουμ με τίτλο «Ρωσία, η χώρα των δυνατοτήτων» αναφέρθηκε στη συνεργασία με την Τουρκία. 
«Αυτό που κάνουμε τώρα με την Τουρκία στον εμπορικό και οικονομικό τομέα (South Stream, πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας) είναι μακροπρόθεσμα σχέδια με προοπτική ετών και δεκαετιών, ενώ τα οικονομικά θεμέλια που δημιουργούμε, και το συμπεραίνουμε και από μια σειρά άλλες περιοχές, αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για τη συνεργασία των χωρών μεταξύ τους ώστε να μην έρχονται σε μια ανώφελη μεταξύ τους αντιπαράθεση», είπε ο Λαβρόφ. 
Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, αναφερόμενος στο ζήτημα της πώλησης των οπλικών συστημάτων S-400 στην Τουρκία, είπε ότι η Ρωσία δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από τις πωλήσεις αυτές, ενώ μιλώντας για τη συνεργασία με την Τουρκία και το Ιράν, είπε ότι «οι συμφωνίες τις οποίες καταφέραμε να πετύχουμε στο ζήτημα της Συρίας, είναι άνευ προηγουμένου».
Και αυτό γιατί, όπως είπε, «μπορέσαμε να ενώσουμε τρεις παίκτες, τη Ρωσία, την Τουρκία και το Ιράν, οι οποίοι δεν προσεγγίζουν με τον ίδιο τρόπο την κατάσταση στη Συρία και δεν έχουν τα ίδια συμφέροντα σ’ αυτή την περιοχή».

Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018

ΑΡΧΙΣΑΝ ... ΚΑΙ ΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ !!!

Πυρκαγιές σε Κρήτη, Αττική και Πελοπόννησο

Πυρκαγιές σε Κρήτη, Αττική και Πελοπόννησο
Συνολικά 22 φωτιές κλήθηκε να αντιμετωπίσει η πυροσβεστικήυπηρεσία στην ΚρήτηΤα μέτωπα εμφανίστηκαν σε όλο το νησί με τους θυελλώδεις ανέμους να διευκολύνουν την επέκταση της φωτιάς και να κάνουν δύσκολο το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
Αυτή την ώρα από τις 22 φωτιές βρίσκονται σε εξέλιξη 4. 
Η φωτιά στις Στρόβλες Κισσάμου που ξέσπασε από χθες το βράδυ, τέθηκε σήμερα το πρωί σε μερικό έλεγχο. Στην περιοχή παραμένουν 3 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η φωτιά μέχρι στιγμής έχεις κάψει 245 στρέμματα δασικής έκτασης και 5 στρέμματα γεωργικής.
Από τις 22 φωτιές, τα 4 μέτωπα που αυτή την ώρα παραμένουν ενεργά είναι στη Φοινικιά Ηρακλείου όπου η φωτιά έκαψε καλάμια και παρακείμενο θερμοκήπιο. Στο σημείο βρίσκονται 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, μια φωτιά στην Αχλάδα στο Μαλεβίζι στην οποία επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, μια στον Πατσό Αμαρίου στην οποία επεμβαίνουν 2 υπάλληλοι με 1 όχημα και μια στο Λάστρος Σητείας.
Από την Πυροσβεστική Υπηρεσία γίνεται αυστηρή προειδοποίηση προς τους πολίτες για απαγόρευση οποιασδήποτε καύσης.

Μαίνεται η πυρκαγιά στον Αυλώνα

 
Ένα ακόμη  δύσκολο μέτωπο, είναι αυτό της περιοχής Βούτημα, στον Αυλώνα Αττικής. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου και συνεχίζεο το καταστροφικό της έργο.
Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 24 οχήματα και 12 άτομα πεζοπόρο τμήμα. Το έργο της κατάσβεσης είναι δύσκολο γιατί στην περιοχή επικρατούν άσχημες καιρικές συνθήκες. Επίσης το μέτωπο βρίσκεται σε δύσβατο σημείο.
Πάντως  για την ώρα τουλάχιστον δεν κινδυνεύουν κατοικίες ή εργοστάσια.

Φωτιά και στην Ηλία

 
Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή 'Αγναντα Αμαλιάδας, στη βορειοανατολική Ηλεία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται σχετικά κοντά στον οικισμό, χωρίς όμως να απειλούνται τα σπίτια.
Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα, όμως οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, που προσπαθούν να θέσουν την φωτιά υπό έλεγχο.
Στο μεταξύ, στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πύργου αναμένεται να οδηγηθούν τρεις άνδρες ηλικίας 70, 68 και 34 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι συνελήφθησαν από άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου, ως υπαίτιοι πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια σε αγροτοδασικές εκτάσεις στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων του δήμου Πύργου, στα 'Ασπρα Σπίτια και στην Αρχαία Πίσα του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018

ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ;


Η Ελλάδα είναι πολύ προνομιούχα χώρα για να είναι ιδιοκτησία των Ελλήνων! Αυτό ακούγεται όλο και πιο πολύ τελευταία και στην ουσία αυτή είναι η άποψη των ξένων και ειδικά των Γερμανών.

Εμείς άραγε το έχουμε αντιληφθεί αυτό

ή θεωρούμε τη χώρα μας δεδομένη για μας;

Όπως λέει ένας φίλος, οι περισσότεροι δεν έχουμε αντιληφθεί σε τι ευλογημένο τόπο ζούμε, επειδή οι ίδιοι πολιτικοί δεν θέλουν να το αντιληφθούμε και δουλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση. Κι αυτό γιατί προνομιούχα χώρα σημαίνει προνομιούχοι κάτοικοι . Οι προνομιούχοι κάτοικοι όμως, εγείρουν απαιτήσεις από τους πολιτικούς. Έτσι, το σύνθημα που ρίχνει το σύστημα "είμαστε μια φτωχή και μικρή χώρα" , μας κάνει να σκύβουμε το κεφάλι και να λέμε "δόξα τω Θεώ" που έχουμε ό,τι ακόμα μας έχουν επιτρέψει να έχουμε.

Στην ουσία πρόκειται για προπαγάνδα μείωσης της αξίας του ανθρώπου, ώστε να μην υπάρχουν απαιτήσεις και ανύψωση αναστήματος. 

Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018

ΛΟΥΚΕΤΟ !!! ΣΕ 2.750 ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ !!!

Το ξεπούλημα του ελαιόλαδου και των ελαιοτριβείων σε αμερικανική πολυεθνική


Έλληνες πιέζουν την κυβέρνηση να βάλει «λουκέτο» σε 2750 Ελληνικά ελαιοτριβεία

Μορφή «χιονοστιβάδας» παίρνουν οι αποκαλύψεις του newx.gr για την άμεση παρέμβαση Αμερικάνικης πολυεθνικής εταιρείας, με τη βοήθεια μάλιστα Ελλήνων, που επιχειρεί να βάλει στο χέρι, τον εθνικό «θησαυρό» της χώρας, που είναι το ελαιόλαδο.


Στις αρχές Ιανουαρίου ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής από τη Φθιώτιδα Βάιος Γκανής, αποκάλυψε στο newx.gr πως τα τελευταία 4 χρόνια έχουν κατατεθεί σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, προτάσεις για την κατασκευή τριών «mega factories» ελιάς και ελαιολάδου.

Μάλιστα, χορηγός αυτής της προσπάθειας φαίνεται να είναι η Εθνική Τράπεζα, σύμφωνα με τον κ. Γκανή.

Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις από την κατασκευή των τριών «mega factories»; Ο Βάιος Γκανής περιγράφει την κατάσταση, με τα μελανότερα «χρώματα», δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Θα σβήσουν σε μία νύχτα 2.750 μικρά ελαιοτριβεία, στις περιοχές που θα λειτουργήσουν τα mega factories».

Οι τρεις περιοχές, τις οποίες «στοχεύει» η Αμερικάνικη πολυεθνική, είναι η Δυτική Ελλάδα, η Πελοπόννησος και η Κρήτη.

«Δηλαδή φανταστείτε ο πλούτος της ελιάς, το λάδι θα συγκεντρωθεί σε μία πολυεθνική. Δεν θα υπάρχουν μεσάζοντες, δεν θα υπάρχουν τίποτα. Ένας μικρός ελαιοπαραγωγός με μικρό ελαιοτριβείο, δεν θα μπορεί να επιβιώσει, γιατί θα υπάρχουν προϋποθέσεις, όπως η διαχείριση αποβλήτων και ο βιολογικός καθαρισμός, τις οποίες προϋποθέσεις δεν θα μπορέσουν να ικανοποιήσουν, λόγω αυξημένου οικονομικού μεγέθους. Μέσα σε μια νύχτα θα σβήσουν οι μικρές επιχειρήσεις. Φανταστείτε τι έχει να γίνει,» τόνισε με έμφαση ο Βάιος Γκανής.

Σήμερα, ένα ακόμη «λιθαράκι» στις αποκαλύψεις έρχεται να βάλει ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Σπύρος Μάμαλης, ο οποίος δήλωσε στο newx.gr, πως είναι γνώστης του θέματος και δίνει επιπλέον πληροφορίες, για την προσπάθεια που γίνεται να «σβηστούν από χάρτη» 2750 Ελληνικά ελαιοτριβεία.

Σύμφωνα με τον κ. Μάμαλη, η Αμερικάνικη πολυεθνική έχει βρει «συμμάχους» Έλληνες καθηγητές, τα ονόματα των οποίων θα δημοσιοποιηθούν στο άμεσο μέλλον από το newx.gr.

«Το γνωρίζουμε και μάλιστα έχουμε παρέμβει σ’ αυτή τη λογική στον κανονισμό του ελληνικού σήματος ελαιολάδου, καθώς κάποιοι επιχείρησαν να περάσουν κανονισμό έτσι ώστε το 25% του λαδιού να μην είναι ελληνικό, να μπορεί να χαρακτηρίζεται ένα λάδι ως ελληνικό, ενώ το 25% δεν είναι ελληνικό. Το ίδιο έγινε και στο γάλα και είχαμε παρέμβει ως ΓΕΩΤΕΕ και μαζί με άλλους φορείς και αποτρέψαμε ουσιαστικά τέτοιες εξελίξεις. Υπάρχει αυτή η λογική και δεν θέλω να μιλήσω με ονόματα, αλλά αν προκληθώ θα το κάνω, γιατί έχω τα ονόματα, γι’ αυτούς που έχουν κάνει προτάσεις στην Ελληνική κυβέρνηση να κλείσουν αυτά τα μικρά ελαιοτριβεία,» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μάμαλης.

Ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ υποστήριξε μάλιστα ότι στο νέο ΠΑΑ (πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης) υπάρχει περιορισμός στην επιδότηση νέων ελαιοτριβείων.

«Υπάρχουν πάρα πολλοί τριγύρω από το υπουργείο, όχι επίσημα στελέχη, αλλά φορείς ή πρόσωπα μεμονωμένα τα οποία ακριβώς προσδοκούν να στρέψουν την κυβέρνηση στο να κλείσουν αυτά τα μικρά ελαιοτριβεία με το πρόσχημα των οικονομιών κλίμακος και των μεγαλύτερων μεγεθών που θα προσφέρει μια τέτοια επένδυση. Είναι Έλληνες και μάλιστα έχουν θέση σε πανεπιστήμια. Εμείς προσπαθούμε να το αποτρέψουμε, γιατί θεωρούμε ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα του ελληνικού λαδιού είναι η χαμηλή οξύτητα η οποία επιτυγχάνεται με την άμεση μεταφορά των ελιών στα ελαιοτριβεία, τα οποία αν μεταφερθούν σε μεγαλύτερες αποστάσεις και περιμένουν οι ελιές για να γίνει η όλη διαδικασία μεταποίησης, προφανώς η οξύτητα θα είναι πιο ανεβασμένη, όπως γίνεται στην Ισπανία και στην Ιταλία. Αυτές οι προτάσεις έχουν άμεση σχέση με την Αμερικάνικη πολυεθνική,» υπογράμμισε ο κ. Σπύρος Μάμαλης.

Τι ρόλο, όμως, μπορούν να παίξουν στην προκειμένη περίπτωση οι τοπικές αρχές, οι τοπικές κοινωνίες; Είθισται οι όποιες επενδύσεις γίνονται να περνάνε και να ζητείται η έγκριση των Περιφερειακών Συμβούλιων. Υπάρχει, όμως, ένα… παραθυράκι, που αυτές οι διαδικασίες μπορούν να παρακαμφθούν κι αυτό το «παραθυράκι» είναι το fast truck.

Δηλαδή, αν είναι μια επένδυση άνω των 100 εκατομμυρίων παρακάμπτονται όλοι οι θεσμοί.
«Και αυτό το έχουμε καταγγείλει στη βουλή. Για παράδειγμα, ένας επιχειρηματίας με 100 εκατομμύρια, μπορεί να έρθει στο νομό Σερρών και να γεμίσει τον κάμπο με φωτοβολταϊκά,» δήλωσε ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Σπύρος Μάμαλης.


Πηγή: Ρεπορτάζ: Ζωή Χειμωνίδου-www.newx.gr

ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ !!! Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ !!!


Τι κρύβεται στο Β.Αιγαίο; 100% ελληνικό ιδιοκτησιακό καθεστώς των μελλοντικών γεωτρήσεων

Ανάμεσα στα δώδεκα σημαντικότερα κοιτάσματα πετρελαίου στο Αιγαίο, περιλαμβάνονται η Θάσος, ο Βόρειος Πρίνος, ο Άθως και η Λαδόξερα της Σαμοθράκης -καινούργιες διαστάσεις συνδυασμένη και με την ανάκτηση της χαμένης εθνικής μας ανεξαρτησίας.

 Το ζήτημα των ενεργειακών κοιτασμάτων στο Αιγαίο είναι μια πολύ παλιά υπόθεση η οποία όμως τώρα παίρνει καινούργιες διαστάσεις συνδυασμένη και με την ανάκτηση της χαμένης εθνικής μας ανεξαρτησίας.
Όπως θα δούμε, από την δεκαετία του πενήντα ήταν γνωστό η ύπαρξη των κοιτασμάτων αυτών αλλά καμία ελληνική κυβέρνηση δεν έδειξε την διάθεση να αξιοποιήσει προς εθνικό μας συμφέρον το ζήτημα αυτό. Ήδη από το 1951 ο μετέπειτα διευθυντής της «Oceanic», George Brandley, σύμφωνα με ειδική αναφορά του έκανε γνωστή την ύπαρξη πετρελαίων στην περιοχή της Θάσου. Με έκθεση του προς τον τότε επικεφαλής της αμερικανικής οικονομικής αποστολής στην Ελλάδα, George Hakes, του γνωστοποιούσε όλα τα γεωλογικά στοιχεία της περιοχής. Η εφημερίδα για τα πετρέλαια, World Oil, έγραψε σχετικά το 1974 : «Η Μεσόγειος είναι ουσιαστικά ανεξερεύνητη περιοχή. Αλλά οι ενδείξεις δηλώνουν ότι στην Αδριατική και το Βόρειο Αιγαίο υπάρχουν μεγάλες μάζες πετρελαίου».
Η περίοδος από το τέλος της στρατιωτικής δικτατορίας στην Ελλάδα μέχρι την άντληση του πρώτου ελληνικού πετρελαίου, (Ιούλιος 1981), χαρακτηρίζεται ως περίοδος παρασκηνίου γύρω από τα πετρελαϊκά πράγματα του Αιγαίου. Με τον νόμο 98/75, παραχωρήθηκε για πρώτη φορά το δικαίωμα στις «Επτά Αδελφές» (εφτά μεγαλύτερες παγκοσμίως πετρελαϊκές εταιρείες), να ερευνήσουν για πετρέλαιο στην ελληνική επικράτεια. Σύμφωνα με τον νόμο, η εταιρεία που θα εύρισκε κοιτάσματα στην περιοχή της θα είχε το δικαίωμα εκμετάλλευσης τους για 25 χρόνια. Το 1976, (επί πρωθυπουργίας Καραμανλή), πραγματοποιείται συστηματική καταγραφή των πετρελαίων του Αιγαίου από την γαλλική εταιρεία, Beicip, ενώ ένας ανεξάρτητος όμιλος Ελλήνων επιχειρηματιών παραγγέλλουν εκτεταμένες έρευνες στην επίσης γαλλική, Elf-Aquirtane.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της περιόδου αυτής είναι οι σκόπιμα ανακριβείς δηλώσεις της αμερικανικής εταιρείας, Oceanic, σχετικά με την ημερήσια παραγωγή πετρελαίου του κοιτάσματος ΠΡΙΝΟΣ και το χρονικό ορίζοντα εκμετάλλευσης του κοιτάσματος. Ήδη τα στοιχεία αυτά επί των οποίων στηρίχτηκε η σύμβαση αντλήσεως και εκμετάλλευσης του κοιτάσματος του Πρίνου προς όφελος της αμερικανικής εταιρείας έχουν διαψευστεί.
Το ίδιο συνέβη και με το κοίτασμα Δομή, East Θάσος, δηλαδή στην θαλάσσια περιοχή από τα 10 ως τα 23 ναυτικά μίλια μεταξύ της νησίδας Μπαμπούρας και Σαμοθράκης. Για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων αυτών σπεύδει η NAPC, (North Aegean Petroleum Company), σύμφωνα με τον νόμο Ν 8/1975. Στην NAPC συμμετέχουν η καναδική Denison, με ποσοστό 62%, η Oceanic, με 10%, η ΔΕΠ, με 10%, η αμερικανική Hellenic Oil, με 10%, και η γερμανική Whiteshild, με 8%.
Μετά την λήξη των ερευνών και μετά από μια μεγάλη περίοδο ύφεσης, φτάνουμε στις ελληνοτουρκικές κρίσεις του 1976 και 1987, ενώ στο μεταξύ έχουν συμβεί διάφορα άλλα γεγονότα που απέτρεψαν την διευκρίνηση του πραγματικού μεγέθους του κοιτάσματος πετρελαίου στο βόρειο Αιγαίο.
Στη συνέχεια είχαμε την μεγάλη κρίση των Ίμια, το 1996, που ανάδειξε μια νέα διάσταση του προβλήματος με την φανερή πλέον, για πρώτη φορά, αμφισβήτηση της Τουρκίας της κυριαρχίας 300 περίπου νησίδων και βραχονησίδων στο Αιγαίο.
Τα τελευταία χρόνια το καθεστώς εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων πετρελαίου του Αιγαίου εξελίχτηκε σε ένα εξαιρετικά περίπλοκο πολιτικό πρόβλημα με τα εξής χαρακτηριστικά :1) Η Ελλάδα με τα περίπου 3.000 νησιά ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος του Αιγαίου, το οποίο ακόμα και με το σημερινό καθεστώς των 6 μιλίων της υφαλοκρηπίδας, αλλά και με το διεθνές δίκαιο, της δίνει το κυρίαρχο δικαίωμα να ελέγχει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των μελλοντικών γεωτρήσεων. 2) Οι αυξανόμενες με ραγδαίο ρυθμό ενεργειακές ανάγκες της Τουρκίας έχουν επισπεύσει τις έρευνες της για ανεύρεση ενεργειακών κοιτασμάτων σε περιοχές όμως που άπτονται καθαρά της ελληνικής κυριαρχίας και των ελληνικών συμφερόντων. 3) Το σημαντικότερο από τα κοιτάσματα του βορείου Αιγαίου βρίσκεται στην αμφισβητούμενη ζώνη των 10,5 μιλίων. Δηλαδή η εκμετάλλευση του απαιτεί την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. 4) Η εξόρυξη πετρελαίου με θαλάσσιες εξέδρες δημιουργεί καινούργια δεδομένα καθώς έχουν αναδυθεί καινούργια στοιχεία διαπραγμάτευσης για την αξιοποίηση των ενεργειακών κοιτασμάτων.
Τα δώδεκα σημαντικότερα κοιτάσματα πετρελαίου στην ελληνική επικράτεια σύμφωνα με μια παλαιότερη έρευνα του ειδικού Βρετανού ερευνητή, A Wilson, που δημοσιεύτηκαν στο βιβλίο του, «The Aegean Dispute» και έχουν αναδημοσιευτεί και σε τουρκικά έντυπα ενώ έχουν ληφθεί σοβαρά υπόψη από την ΤΡΑΟ για τις έρευνες της είναι τα ακόλουθα:
1) Δομή, EAST. Θάσος, ανατολικά της Θάσου. 250 εκατομμύρια βαρέλια καλής ποιότητας χαμηλού ειδικού βάρους, 280 εκατομμύρια υψηλού ειδικού βάρους , 1,5 δις κυβικά αερίου βάθους, 1200 με 1600 μέτρα, εκμετάλλευσης NAPC.
2) Βόρειος Πρίνος, Νέα Πέραμος, Άθως: 40 εκατομμύρια βαρέλια χαμηλού ειδικού βάρους, βάθους 800 έως 1000 μέτρα, εκμετάλλευση NAPC.
3) Επανομή, Σιθωνία : 80 εκατομμύρια βαρέλια χαμηλού ειδικού βάρους, 2 δις κυβικά αερίου, εκμετάλλευση Texaco, ΔΕΠ.
4) Θερμαϊκός : 100 εκατομμύρια βαρέλια, 1 δις κυβικά αερίου εκμετάλλευση Shell.
5) Βόρειο Κρητικό πέλαγος: 960 εκατομμύρια βαρέλια, βάθος 2800 έως 3200 μέτρα, εκμετάλλευσης Chevron, RIFT, ΔΕΠ.
6) Κυκλάδες : 120 εκατομμύρια βαρέλια, βάθος 1800-2200 μέτρα, εκμετάλλευση ΔΕΠ, Ancar oil
7) Ικαρία : 120 εκατομμύρια βαρέλια βάθος 1800-2400 μέτρα, εκμετάλλευση ΔΕΠ, Ancar oil
8) Σκόπελος : 80 εκατομμύρια βαρέλια εκμετάλλευση Agip.
9) Κατάκωλο, Ζάκυνθος : 600 εκατομμύρια βαρέλια υψηλού ειδικού βάρους, βάθος 2300-2700 μέτρα, εκμετάλλευση ΔΕΠ, Esso.
10 ) Άρτα : 80 εκατομμύρια βαρέλια χαμηλού ειδικού βάρους, 1,8 δις κυβικά αερίου, εκμετάλλευση ΔΕΠ.
11) Μαρμαράς και τουρκικές ακτές, εκμετάλλευση Amoco.
12) Νότιο Κρητικό πέλαγος : 850 εκατομμύρια βαρέλια βάθους 3000- 3400 μέτρα, εκμετάλλευση Chevron, Calvin, Shell.
Από όλα αυτά συνάγεται το γεγονός πως ένα ακόμα μεγάλο «χαρτί» που αναδεικνύει την γεωπολιτική αλλά και γεωοικονομική άξια της χώρας μας είχε θαφτεί για ευνόητους λόγους από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις.
Σήμερα είμαστε στα πρόθυρα μιας μεγάλης εθνικής κρίσης εξ αιτίας της ολιγωρία μας. Το πώς θα την αντιμετωπίσουμε χωρίς τις ψευδαισθήσεις και τις αυταπάτες του παρελθόντος είναι πλέον ύψιστη προτεραιότητα και απο αυτό εξαρτάται η ίδια μας η ύπαρξη.
Νίκος Χειλαδάκης
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
elthraki.gr

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018

ΜΠΑΙΝΟΒΓΑΙΝΟΥΝ !!! ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙ ΓΚΡΙΖΟΙ ΛΥΚΟΙ !!!

Γκρίζοι λύκοι μπαινοβγαίνουν στην Ελλάδα! Προπαγανδίζουν και ονειρεύονται «Ανεξάρτητη Δυτική Θράκη»

ΒΙΝΤΕΟ-Το STAR αποκάλυψε ότι στο καταστατικό τους ορίζει ρητά να προασπίζουν τα συμφέροντα της Άγκυρα
Με οργανωμένους συλλόγους στο εξωτερικό οι Τούρκοι προπαγανδίζουν για τη Θράκη και ονειρεύονται… αυτονομία της περιοχής. Το STAR αποκάλυψε ότι το καταστατικό τους ορίζει ρητά να προασπίζουν τα συμφέροντα της Άγκυρας.
Πιο συγκεκριμένα…
 Έδρα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τούρκων της Δυτικής Θράκης είναι η πόλη Βίτεν στη Γερμανία. Είναι η «ομπρέλα», κάτω από την οποία δραστηριοποιούνται 29 σύλλογοι σε όλη την Ευρώπη για τα συμφέροντα τους, χωρίς να κινδυνεύουν από έλεγχο των ελληνικών αρχών. Στο καταστατικό τους αναφέρουν ξεκάθαρα τον σκοπό της ίδρυσης τους: «Αντιμετώπιση των προβλημάτων της Τουρκικής Ισλαμικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης, να βοηθήσει στην επίλυση αυτών των προβλημάτων, επίσης επιχειρεί προσπάθεια για την υπεράσπιση δικαιωμάτων και συμφερόντων των μελών και των διαφόρων πρωτοβουλιών».
Εκτός Ελλάδας τα μέλη των συλλόγων των Τούρκων γίνονται …..ΛΥΚΟΙ που δείχνουν φανερά τα δόντια τους.. Στο ρεπορτάζ του STAR αναφέρεται ακόμα πως πριν από λίγες εβδομάδες, το νέο προεδρείο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τούρκων της Δυτικής Θράκης φωτογραφήθηκε μπροστά από την χαρακτηριστική πράσινη σημαία. Στην επίσημη ιστοσελίδα τους προβάλλουν με καμάρι βίντεο με τον Ερντογάν και ο σύλλογος της Στουτγάρδης έχει στη σελίδα του, στο facebook την σημαία της «Ανεξάρτητης Δυτικής Θράκης».
Ο Ρετζέπ Αλή είναι ένας από τους πιο φανατισμένους γκρίζους λύκους, ο οποίος ανήκει στη νομική ομάδα του εθνικιστικού μορφώματος. Αυτός ο γκρίζος λύκος είναι όμως και… Έλληνας πολίτης, καθώς έχει γεννηθεί στην Ελλάδα. Ο νεαρός είναι ένας από τους προστατευόμενους του ηγέτη των εθνικιστών, Ντεβλέτ Μπαχτσελί .
Είναι αυτός που του έδωσε το όνομα «Τουρκχάν» που σημαίνει βασιλιάς. Ο νεαρός ποζάρει με καμάρι δίπλα στον ηγέτη του, με καμάρι όμως ποζάρει μπροστά και από τη Βουλή των Ελλήνων.
Ο συγκεκριμένος άνδρας λόγω της ελληνικής υπηκοότητας του μπαινοβγαίνει στην Ελλάδα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Δρα ανενόχλητος στη γραμμή των γκρίζων λύκων …που δεν έχουν κρύψει τις ορέξεις τους για τη Θράκη.

 

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018

ΤΟ '' ΓΚΡΕΜΙΣΜΑ '' ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ...

Του Κωνσταντίνου Βέργου*
Ενώ τα συστημικά, συνήθως εξαγορασμένα από πολυεθνικές, Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας τοσο στην Ευρωζώνη όσο και αλλού σπέρνουν τον πανικό για ‘εισβολή ακροδεξιών’ στην Αγγλία, για τον ‘κομμουνιστή’ Κόρμπιν, και τον ‘παρανοικό’ Τράμπ, η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Κάθε άλλο παρά υποφέρουν οι χωρες που γκρεμίζουν την Παγκοσμιοποίηση. Οι επιχειρήσεις και οι λαοί των χωρών που πρωτοστατούν στο γκρέμισμα της Παγκοσμιοποίησης, από τις ΗΠΑ και Αγγλία, ως την Τσεχία και την Ουγγαρία κυριολεκτικά γλεντάνε το γκρέμισμα της ‘παλιάς Ρωμης’, της δικτατορίας των πολυεθνικών που βαφτίστηκε παγκοσμιοποίηση και στηρίζουν τους ηγέτες τους με συντριπτικά ποσοστά.

Που είχε φτάσει η Παγκοσμιοποίηση

Με όχημα τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και στη συνέχεια τις προνομιακές συμφωνίες NAFTA και επερχόμενες CETA, TTIP TPP μια χούφτα πολυεθνικές προσπάθησαν να κάνουν το ‘colpo grosso’ και να υφαρπάξουν τον πλούτο όλων των εθνών. Οι εταιρίες αυτές που σταδιακά εξαγόρασαν πολιτικούς (πχ. δύο εκατομμύρια ήταν ο μισθός πχ του Τόνι Μπλερ, που όπως ο Μπαρόζο… ‘εργάζονταν’ μετα το πέρας της θητείας τους για πολυεθνικές) έφτασαν να εκβιάζουν κυβερνήσεις και αγορές και να εγκαθιδρύσουν, μέσα από τους Οργανισμούς τους συγκαλυμμένη παγκόσμια δικτατορία. Το κόλπο στηρίζονταν στην χρηματοδότηση μέσω think tanks, επιτροπές σε Κομισιόν-ΕΕ και ΗΠΑ, εξαγορασμένα ΜΜΕ, και την προνομιακή τους πρόσβαση σε υπερεθνικούς οργανισμους-οπως Παγκόσμια τραπεζα. Υπέβαλλαν τις στρατηγικες που είχαν ήδη προσυμφωνήσει οι ίδιες στους πολιτικούς μέσω παγκοσμίων Φόρουμ όπως του Νταβός Φόρουμ.

Καθώς το παγκόσμιο εμπόριο εκτοξεύτηκε από 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ σε 65% σε 40 χρόνια, η πίττα του Παγκόσμιου ΑΕΠ των πολυεθνικών αυτών εκτοξεύτηκε από 4% του παγκόσμιου ΑΕΠ σε 20%! Ήδη οι 60 μεγαλύτερες από τις εταιρίες αυτές έχουν περισσότερο τζίρο από εκείνο των κυβερνήσεων των ΗΠΑ , ΕΕ και Ιαπωνίας μαζί, όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί (με κόκκινα οι εταιρίες, με μαύρα γράμματα οι εθνικές κυβερνήσεις/κράτη)! Μέσα στο διάστημα αυτό όχι όμως μόνο οδήγησαν με αθέμιτες πρακτικές στο κλείσιμο ανταγωνιστών, μείωση μισθών αλλα και σε απόλυση των ίδιων των στελεχών τους. Για παράδειγμα, πάνω από 4 εκατομμυρια θέσεις εργασίας χάθηκαν από πολυεθνικές εταιρίες στις ίδιες τις ΗΠΑ την τελευταία δεκαετία!

Πώς γκρεμίστηκε το πανίσχυρο οικοδόμημα των πολυεθνικών

Το γκρέμισμα της αυτοκρατορίας των ΜΜΕ, λόγω ανάπτυξης μη ελεγχόμενων καναλιών ειδήσεων (διαδικτυακά εναλλακτικά σάιτ, facebook, twitter) οδήγησε στην δημιουργία μιας ‘κρίσιμης μάζας’ ψηφοφόρων, που ανέδειξαν τον αντισυστημικό χώρο. Οι διαδικτυακές συνδέσεις έφτασαν από 1 δις, το 2005, σε 3,5 δις, το 2017, καλύπτοντας από 14% που κάλυπταν πριν 12 χρονια, το 46% του παγκόσμιου πληθυσμού και από 25% που ήταν, το 85% των κατοίκων των ανεπτυγμένων χωρών!

Η εναλλακτική πληροφόρηση, επέτρεψε την αμφισβήτηση του ‘σανού’, του συστηματικού ψέματος που διοχέτευαν τα συστημικά ΜΜΕ. Έτσι, έσπασε το ‘ΜΑΤΡΙΞ’ των ΜΜΕ και ξεπήδησαν στον αντισυστημικό χώρο κινήματα όπως το Occupy wall street(ΗΠΑ) και Momentum(Αγγλία) και ανέδειξαν μορφές όπως τους Ντόναλτ Τραμπ, Μπερνι Σάντερς, Τερέζα Μει και Τζέρεμι Κορμπιν που βάζουν το εθνικό συμφέρον μπροστα από τα συμφέροντα των πολυεθνικών.Από την άλλη, σε περιφερειακές χώρες με λαούς με ΕΘΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ όπως Ουγγαρία, Μολδαβία και Τσεχία, και ως αποτέλεσμα των ΞΕΤΣΙΠΩΤΩΝ ΕΚΒΙΑΣΜΩΝ που αυτές οι χωρες είχαν, βλέπουμε την ανάδειξη του ηθικού αναστήματος εθνικών ηγετών πού αντιτίθενται στον φασισμό των Ευρω-Τραπεζών και των υπόλοιπων πολυεθνικών και μαριονετων που διαθέτουν στις Βρυξέλλες.

Γιατί το γκρέμισμα παγκοσμιοποίησης οδηγεί σε άνοδο βιοτικού επιπέδου


Κατά τα τελευταία 40 χρόνια, που αναπτύχθηκε η παγκοσμιοποίηση, οι εθνικές εταιρίες συρρικνώθηκαν και χρεοκόπησαν και οι μισθοί των εργαζομένων συρρικνωθήκαν ως ποσοστό του ΑΕΠ. Ο μονος που ωφελήθηκε ηταν οι πολυεθνικές, που τα υπερκέρδη αυτά μέσα απο αδιαφανή τριγωνικά εταιρικά σχήματα το ‘πάρκαραν’ σε φορολογικούς παράδεισους , με εικονικά τιμολόγια, και με κομμάτι αυτού καταφέρνουν έκτοτε να εξαγοράζουν πολιτικούς και να διευρύνουν το ρόλο τους.

Όμως η αυτοκρατορία φτάνει στο τέλος της. Καθώς το κοντινότερο, χρονικά, σ εμάς ιστορικό προηγούμενο διάλυσης μιας τοσο σάπιας αυτοκρατορίας, είναι εκείνο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, θα δούμε τι συνέβη τότε για να πάρουμε μια γεύση .Υπάρχουν σημαντικές αναλογίες. Οπως σε 50 χρόνια αναπτύχθηκαν υπέρμετρα οι πολυεθνικές έτσι και τότε σε 500 χρόνια, απο το 140 πχ ως το 360 μχ υπήρξε η ανάπτυξη της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας που οδήγησε στη δημιουργία τελικά όχι μόνο μεγάλων έργων αλλά και τεράστιων ακαλλιέργητων περιοχών γης.

Η υπερεκμετάλλευση οδήγησε τελικά, όπως γίνεται και τώρα με ολόκληρες οικονομίες, σε ερημωμένες εκτάσεις γης που κατά ορισμένους ιστορικούς 20πλασιάστηκαν στο τελος της περιόδου εκείνης, και οδήγησαν σε φυσικές καταστροφές και ασθένειες. Η κατάρρευση της Ρωμαικής αυτοκρατορίας οδήγησε σε εξ ορθολογισμό τόσο των φόρων, που σε πολλές περιοχές μειώθηκαν ως και 60%, και , παρά την μείωση του εμπορίου, καθώς σταμάτησε η επένδυση σε κατασκευές εργων που διευκόλυναν τις μεταφορές, υπήρξε την ανάπτυξη πολλών επιχειρήσεων, μείωση του θεσμού των σκλάβων που είχε φτασει σε υπερβολή, ανάπτυξη πολλών πολιτισμών, και σταδιακή βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών.

Επίλογος

Όπως η Ρωμαική αυτοκρατορία είχε οδηγήσει στο απώγειό της σε πληθώρα δούλων, ερημωμένης γής και παγώματος της ανάπτυξης έτσι και τώρα. Η συγκέντρωση του πλούτου στα χέρια λίγων πολυεθνικών, δεν έφερε τα οφέλη που πολλοί υπέθεσαν. Η μεσαία τάξη στην δύση έχει εξαφανιστεί, ο μέσος πολίτης είναι υπερδανεισμένος για να έχει το αυτονόητο, τα στάνταρ ζωής πάνε από το κακό στο χειρότερο τα τελευταία 40 χρόνια και πλέον πάνω απο το 20% των πολιτών είναι σε επίπεδα απόλυτης ένδειας.

Η δυνατότητα των 300 μεγάλων πολυεθνικών εταιριών να εκβιάζουν 6 δις πολίτες, αρχίζει να αμφισβητείται. Ο Ντόναλτ Τραμπ, με την εκλογή του το 2016 συνέτριψε τις πολυεθνικές στις ΗΠΑ, με το στραπατσάρισμα και κατάργηση 3 διεθνών συμφωνιών (ΤPP, TTIP,NAFTA) και η Αγγλία αναπτύσσει το δικό της ελεύθερο αναπτυξιακό μοντέλο. Το ιερατείο των Βρυξελλών αμφιβητείται από την Ουγγαρία, και την Τσεχία ως και την… Ιταλία. Οι σφηκοφωλιές της παγκοσμιοποίησης γκρεμίζονται και ανοίγει ο δρόμος στα λουλούδια να ανθίσουν ξανά, στα έθνη να ξαναδιεκδικήσουν το ρόλο τους, στην αξιοπρεπή επιβίωση, τις εθνικές αξίες, τον ελεύθερο ανταγωνισμό! Η ιστορία δείχνει τον δρόμο! Τα έθνη και οι λαοί θα νικήσουν!

*Καθηγητής Χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πόρτσμουθ, Αγγλίαn
New-Economy

Πηγή: odosdrachmis.gr

Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018

ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ !!! ΣΚΑΒΟΥΝ ΤΟΝ ΕΒΡΟ ... !!!

Η Τουρκία σκάβει για πόλεμο αρμάτων στον Εβρο

Κατασκευάζει ειδική τάφρο 4,5 χιλιόμετρα από το σημείο όπου συνελήφθησαν οι Ελληνες στρατιωτικοί, στο προγεφύρωμα του Κάραγατς στην περιοχή των Καστανιών στον Εβρο, προκειμένου να εμποδίσει πιθανή προέλαση ελληνικών δυνάμεων ανατολικά
Το κανάλι-τάφρος Canal Edirne (Κανάλι της Αδριανούπολης), όπως είναι η επίσημη ονομασία του, έχει συνολικό μήκος 7.800 μ., πλάτος 60 μ. και βάθος 3 μ. Χαράχτηκε δυτικά του σημερινού οικισμού Κάραγατς, που αποτελεί προάστιο της Αδριανούπολης στη δυτική όχθη του Εβρου, σε έκταση που απαλλοτριώθηκε από το Δημόσιο.

Η κατασκευή του έργου ανακοινώθηκε στα τέλη του 2015 από τον τότε πρωθυπουργό Αχμέτ Νταβούτογλου, έχοντας το ΟΚ του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερτογάν και του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας στρατηγού Χουλουσί Ακάρ, που βρίσκεται στη θέση του έως σήμερα. Οι πρώτες εργασίες ξεκίνησαν άμεσα και συνεχίστηκαν με εντατικό ρυθμό το επόμενο διάστημα, φτάνοντας στο 90% του έργου τον περασμένο Δεκέμβριο. Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, το συνολικό κόστος του έργου άγγιξε τα 100 εκατ. δολάρια, ενώ προγραμματίζονται και εγκαίνια παρουσία του... σουλτάνου Ερντογάν.

Τούρκοι στρατιωτικοί αναλυτές θεωρούν το Canal Edirne κορυφαίο οχυρωματικό έργο, με μοναδική αποστολή να αποτρέψει πιθανή εισβολή ελληνικών αρμάτων μάχης και μηχανοκίνητων δυνάμεων στην Ανατολική Θράκη σε περίπτωση στρατιωτικής εμπλοκής και προσπάθειας της Ελλάδας να δημιουργήσει «ισοδύναμο τετελεσμένο» μετά από πιθανή κατάληψη ελληνικού εδάφους από την Τουρκία. «Το ισοδύναμο τετελεσμένο προβλέπει ότι η απάντηση στην οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια εναντίον της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας θα είναι ισοδύναμη ενέργεια των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Μια κίνηση τουρκικής επιθετικότητας στο Αιγαίο θα οδηγούσε στην ανταπόδοση της εχθρικής ενέργειας σε άλλη περιοχή, όπως στο Κάραγατς», αναφέρει στο «ΘΕΜΑ» ο δημοσιογράφος και στρατιωτικός αναλυτής Δημήτρης Μανακανάτας, επισημαίνοντας πως το Canal Edirne εντάσσεται στην προσπάθεια της Αγκυρας να αποτρέψει ισοδύναμο τετελεσμένο από την ελληνική πλευρά στο έδαφός της. «Σκοπός του ισοδύναμου τετελεσμένου είναι η κινητοποίηση του διεθνούς παράγοντα με απώτερο στόχο την επίτευξη αμοιβαίας απαγκίστρωσης από εδάφη των δύο εμπλεκομένων», τονίζει.

Το έργο, που ολοκληρώθηκε μέσα σε 36 μήνες, θεωρείται επισήμως αντιπλημμυρικό και εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας για το ενδεχόμενο υπερχείλισης του Εβρου και για πλημμυρικά φαινόμενα που τα τελευταία χρόνια είναι έντονα. Το διάστημα αυτό ολοκληρώνονται τα τεχνικά έργα (δρόμοι, γέφυρες κ.ά.) που είναι αναγκαία για την άμεση πρόσβαση και διαπέραση της τάφρου από τουρκικές δυνάμεις, εφόσον απαιτηθεί.
Τουρκικές αμυντικές ιστοσελίδες υποστηρίζουν ότι με τη νέα τάφρο «σφραγίζεται» το μοναδικό σημείο από το οποίο ελληνικές μηχανοκίνητες δυνάμεις θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προγεφύρωμα στο Κάραγατς για να προελάσουν στη συνέχεια ανατολικά προς την πεδιάδα της Ανατολικής Θράκης, αφού πρώτα βέβαια καταφέρουν να διαπεράσουν τον ποταμό Εβρο.


«Με την κίνηση της Τουρκίας να βαφτίσει αρδευτικό έργο μια αντιαρματική τάφρο, που σε κάθε περίπτωση μπορεί να γεφυρωθεί από τον Ελληνικό Στρατό, προσπαθεί να περιορίσει τις επιλογές της ελληνικής πλευράς σε μια δική της ενέργεια» λέει ο κ. Μανακανάτας,

 επισημαίνοντας παράλληλα ότι «η τουρκική τάφρος μπορεί θεωρητικά να αποτελεί εμπόδιο για την κατάληψη του συνόλου της εξέχουσας του Κάραγατς, από την άλλη όμως αποτελεί και σημείο οχύρωσης του επιτιθέμενου σε εκείνο το σημείο. Διότι πάντα το νόμισμα έχει δύο όψεις».

Εχοντας ως δεδομένο ότι το δόγμα της Ελλάδας δεν είναι επιθετικό, σενάρια ζεύξης του Εβρου τίθενται μόνο στην περίπτωση τουρκικής προσβολής ή θερμού επεισοδίου τύπου Ιμίων. Τον περασμένο Ιούλιο, πάντως, το Δ’ Σώμα Στρατού προχώρησε σε επίδειξη της ισχύος του -στέλνοντας παράλληλα μήνυμα στους γείτονες- με την πραγματοποίηση άσκησης βίαιης διάβασης του Canal Edirne και προέλασης στη συνέχεια στα ανατολικά, παρουσία και του Α/ΓΕΣ αντιστράτηγου Αλκιβιάδη Στεφανή. Σύμφωνα με το σενάριο προσομοίωσης, η άσκηση στόχευε σε πολύωρες επιχειρήσεις προκειμένου να διαμορφωθεί ικανό προγεφύρωμα βάθους αρκετών δεκάδων χιλιομέτρων στο τρίγωνο του Κάραγατς και εντός τουρκικού εδάφους.
Η ελληνική τάφρος στον Εβρο

Τη δική της τάφρο δυτικά των χερσαίων συνόρων με την Τουρκία έχει όμως και η Ελλάδα. Χρονολογείται από το 1974, ωστόσο την περίοδο 2010-2011 πραγματοποιήθηκαν εργασίες διαπλάτυνσης, εκβάθυνσης και επέκτασής της, αποκλειστικά με μέσα και προσωπικό του Μηχανικού, με χαμηλότερο κόστος κατασκευής σε σχέση με μια ιδιωτική εταιρεία, υπό την επίβλεψη του τότε Α/ΓΕΣ στρατηγού Φραγκούλη Φράγκου.

Η τάφρος έχει μήκος 12 χλμ., πλάτος 35 μέτρα, βάθος 12 μέτρα, ύψος αναχώματος 7 μέτρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν βαλβίδα εκτόνωσης του ποταμού Αρδα σε περιόδους πλημμύρας. Το «lifting» και η επέκταση της τάφρου είχαν χαρακτηριστεί αναγκαία μετά την αγορά των νέων γεφυροφόρων αρμάτων από τις τουρκικές δυνάμεις για τη διάβαση του Εβρου.


Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Ε.Σ., η αντιαρματική τάφρος ισχυροποιεί σημαντικά την αμυντική ικανότητα του Εβρου, επιτρέποντας εξοικονόμηση στρατιωτικών δυνάμεων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης τουρκικής επιθετικής ενέργειας και ταυτόχρονα εξασφαλίζει την έγκαιρη προειδοποίηση σε περίπτωση προετοιμασίας του αντιπάλου για επιθετική ενέργεια, αφού η διάβαση του ποταμού και ακολούθως της τάφρου απαιτεί μεγάλη συγκέντρωση δυνάμεων.

Το προγεφύρωμα βρίσκεται βορειοανατολικά της Ορεστιάδας και εκτείνεται από τον συνοριακό σταθμό Καστανιών, όπου συμβάλλουν οι ποταμοί Εβρος και Αρδας, μέχρι ανατολικά του χωριού Νέα Βύσσα
Το τρίγωνο του Κάραγατς
Το προγεφύρωμα που βρίσκεται βορειοανατολικά της Ορεστιάδας εκτείνεται από τον συνοριακό σταθμό Καστανιών, όπου συμβάλλουν οι ποταμοί Εβρος και Αρδας, μέχρι ανατολικά του χωριού Νέα Βύσσα. Το εν λόγω προγεφύρωμα προέκυψε στο πλαίσιο της εφαρμογής ειδικής ρύθμισης που περιλαμβανόταν στη Συνθήκης της Λωζάννης (1923) η οποία καλύπτει την Αδριανούπολη (Κάραγατς) που είναι κτισμένη στις όχθες του Εβρου. Σε αυτό το σημείο τα σύνορα Ελλάδας - Τουρκίας δεν ταυτίζονται με τον μέσο ρου του Εβρου, όπως στην υπόλοιπη οριογραμμή, αλλά είναι χερσαία με μήκος περί τα 12 χλμ. Το λεγόμενο τρίγωνο του Κάραγατς είναι μια στενή λωρίδα γης έκτασης 24.000 τ.μ. που εκτείνεται στη δυτική όχθη του ποταμού Εβρου και αποτελεί ουσιαστικά το μοναδικό σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου που υπάρχουν χερσαία σύνορα με την Ελλάδα.

Το 1923 και μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, η Ανατολική Θράκη αποδόθηκε στην Τουρκία και ο Ελληνικός Στρατός αποσύρθηκε άμεσα δυτικά του Εβρου, που ορίστηκε φυσικό σύνορο των δύο χωρών χωρίζοντας γεωγραφικά τη Δυτική από την Ανατολική Θράκη.

Αρχικά η Αδριανούπολη δόθηκε στην Τουρκία, ενώ το προάστιο του Κάραγατς -στη δυτική όχθη του ποταμού-, όπου βρισκόταν ο επιβλητικός σιδηροδρομικός σταθμός της πόλης, στην Ελλάδα.

Γρήγορα η περιοχή του Κάραγατς πλημμύρισε από Ελληνες πρόσφυγες που άφησαν πίσω τα σπίτια τους αναζητώντας τη νέα τους πατρίδα. Ωστόσο οι συνομιλίες για την υπογραφή ειρήνης στη Λωζάννη δεν είχαν ολοκληρωθεί, αφού η τουρκική πλευρά επέμενε να καταβάλει η Ελλάδα υπέρογκες πολεμικές αποζημιώσεις. Ο Ελληνας διαπραγματευτής Ελευθέριος Βενιζέλος πρότεινε στον Τούρκο πληρεξούσιο Ισμέτ Ινονού να παραχωρήσει η Ελλάδα στην Τουρκία το τρίγωνο του Κάραγατς αντί κάποιας άλλης αποζημίωσης.

Η απάντηση της τουρκικής πλευράς άργησε, κρατώντας ανοιχτό το ενδεχόμενο καταγγελίας της εκεχειρίας και έναρξης νέων εχθροπραξιών ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία στη Θράκη. Στις 26/5/1923 ο Ινονού αποδέχτηκε τελικά την ελληνική πρόταση και η τριγωνική περιοχή που ορίζεται από το Κάραγατς και τα χωριά Ντεμερντές και Μπόσνα πέρασε στην κυριαρχία της Τουρκίας και οι Ανατολικοθρακιώτες πρόσφυγες πήραν και πάλι τον δρόμο της προσφυγιάς περνώντας τον Εβρο. Εντός της ελληνικής επικράτειας, περίπου 18 χλμ. νότια της Αδριανούπολης, έβαλαν τον θεμέλιο λίθο της νέας τους πατρίδας, της σημερινής Ορεστιάδας.

Κυριακή, 11 Μαρτίου 2018

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ !!! ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΛΗΘΟΥΣ ΚΟΣΜΟΥ !!! Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΗΒΑΣ '' ΙΣΜΗΝΗ '' !!!

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΗΒΑΣ '' ΙΣΜΗΝΗ ''
Κοσμικό Κέντρο Μπαρμπαγιάννης , Άλσος Μοσχοποδίου Θήβας
Σάββατο 10 Μαρτίου 2018

Πραγματοποιήθηκε μέσα σε εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο Κοσμικό Κέντρο Μπαρμπαγιάννης στο περιαστικό  Άλσος Μοσχοποδίου τής Θήβας , παρουσία πλήθους  Γυναικών  πού γέμισε ασφυκτικά τον χώρο , η Εορτή τής Γυναίκας από τον Υπερδραστήριο Σύλλογο Γυναικών Θήβας '' ΙΣΜΗΝΗ '' .
Την Εκδήλωση παρουσίασε ο Δημοσιογράφος κ. Δημήτρης Σοβατζής ο οποίος καλωσόρισε το κοινό εκ μέρους τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Συλλόγου δίνοντας τον λόγο στην επί σειρά ετών Πρόεδρο τού Συλλόγου κα Μαίρη Θαλασσινού η οποία αναφέρθηκε στην σημασία τής Εορτής τής Γυναίκας , αλλά και στη δράση τού Συλλόγου ευχαριστώντας όλους όσους συμβάλουν σέ αυτή  . 
Χαιρετισμό στην Εκδήλωση απηύθυναν οι κ.κ. : 
Αντιδήμαρχος τής Δημοτικής Ενότητας Βαγίων τού Καλλικρατικού Δήμου Θηβαίων κ. Σωτήριος Δρένιος , Πρόεδρος τού Δικηγορικού Συλλόγου Θηβών κα Σωσώ Μανάρα Μαυράκη και η Προϊσταμένη τού Δημοτικού Οργανισμού Θήβας κα Ντίνα Ζαμπάκου .
Πλούσιο Δείπνο , Ζωντανή Μουσική , Ξέφρενο Γλέντι , Χορός  , Χάπενινγκ , Εκπλήξεις και πλούσια Δώρα χρωμάτισαν έντονα τήν όλη Εκδήλωση πού στέφθηκε από εντυπωσιακή επιτυχία .
Τίμησαν επίσης με την παρουσία τους την Εκδήλωση και οι κ.κ. :
Αντιδήμαρχος τού Δήμου Θηβαίων κ. Ανδρέας Χατζησταμάτης , Δημοτικοί Σύμβουλοι τού Δήμου Θηβαίων κα Ιουλία Κοντού και κ. Κώστας Χαρέμης , Πρόεδρος τής Τοπικής Κοινότητας Ελεώνα Θηβών κα Δέσποινα Κατσέλη , Αντιπρόεδρος τού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αμπελοχωρίου κα Ανδρονίκη Κουτσούκου , Αντιπρόεδρος τού Συλλόγου Γυναικών Βαγίων Θηβών κα Μαρία Μπίλλι .

ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ !!!
                                                             Δημήτρης Σοβατζής  ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ :

                                                                   Δημήτρης Σοβατζής